Zuidelijk deel N69

Eén van de Nulplusmaatregelen waar de provincie voor aan de lat staat, is het uitvoeren van een planstudie op het zuidelijk deel van de N69, het deel van de N69 vanaf de aansluiting met de Nieuwe N69 (Luikerweg) tot aan de grens met België. In de planstudie wordt voor de lange termijn bepaalt wat nodig is voor de N69 Zuid en het gebied er omheen.

Groot Onderhoud

Vooruitlopend op die planstudie is in 2019 door provincie en Boskalis alvast groot onderhoud gedaan aan dit traject. Er is een nieuwe asfaltlaag aangebracht en enkele verkeerskundige maatregelen getroffen die nodig zijn om de weg de komende tien jaar verkeersveilig te houden, zoals het plaatsen van een vangrail, het verbeteren van de oversteekbaarheid van de weg en het kappen van bomen. De bomenkap is nodig om ze te dicht op de weg staan, om een geleiderail te kunnen plaatsen om andere bomen te sparen en om veilige oversteken te kunnen maken. Lees meer 

Planstudie

In 2018 is gestart met de informele fase (verkenningsfase) van de planstudie, zodat er ook na die 10 jaar een duurzaam veilige toekomstbestendige N69 ligt. Samenwerkingspartners hebben in deze voorbereidende verkenningsfase aangegeven dat naast de problematiek op het wegvak ook enkele knelpunten in de omgeving van de weg onderdeel zouden moeten worden van de totaaloplossing:

  • De inrichting van het grensemplacement; hier spelen met name kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een onderdeel van de planstudie waarbij er een koppeling is met infrastructuur.
  • De effecten op het gemeentelijke wegennet moet voor de verschillende oplossingen inzichtelijk gemaakt worden en mee worden gewogen in het bepalen van het voorkeurspakket. Aandachtspunten daarbij zijn het weren van sluipverkeer en zorgen dat het doorgaand verkeer zoveel mogelijk via de N69 gaat rijden.
  • Hetzelfde geldt voor mogelijke maatregelen voor de ruimtelijke kwaliteit (zoals bij de Gebiedsimpulsmaatregelen uit de gebiedsopgave). Kansrijke maatregelen kunnen in beeld worden gebracht voor de thema’s natuur, water, landschap, landbouw en recreatie. Deze planstudie geeft een overzicht van mogelijke Gebiedsimpulsmaatregelen.

Eind 2021 wordt de verkenningsfase afgerond en wordt besloten of gestart kan worden met de formele planstudie.