Toegankelijkheid

Grenscorridor N69 heeft de ambitie te voldoen aan de WCAG-richtlijnen 2.1 AA. In 2020 is de website grondig geoptimaliseerd en er is een toegankelijkheidsscan uitgevoerd. Op basis hiervan wordt nu een toegankelijkheidsverklaring opgesteld die zal worden toegevoegd aan het landelijk register en deze pagina.