Proclaimer

Uw privacy

GrenscorridorN69.nl is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en haar partners. De provincie is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan die actueel en juist te houden. Het beheer van de website wordt uitgevoerd door de provincie. Op deze website verzamelen wij gegevens. Omdat wij gegevensbescherming en jouw privacy belangrijk vinden, hebben wij in aanvulling op de algemene privacyverklaring van de provincie  deze privacyverklaring opgesteld. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens.

Verzamelen van gegevens
Tijdens je bezoek aan deze website kunnen er persoonsgegevens over je verzameld worden, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect. We behandelen alle informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk en gebruiken persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor je ze doorgeeft (bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief of vraag). In dit privacystatement behandelen we alle doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Informatie over bezoeken aan onze website gebruiken we voor statistische doeleinden en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Hierbij wordt er in alle gevallen gehouden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De provincie gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

Aanmeldingen via formulieren
Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief vragen we je om persoonsgegevens in te vullen. Namelijk je naam en e-mailadres, waarbij alleen het e-mailadres een verplicht veld is. We hebben deze contactgegevens nodig om je de digitale nieuwsbrief te kunnen toesturen. Na afloop van het project zullen wij de persoonsgegevens verwijderen. Indien gewenst heb je het recht om de provincie te verzoeken de gegevens te verwijderen.

Afhandelen van vragen
Heb je een vraag of mededeling over de gebiedsopgave Grenscorridor N69, dan kun je contact opnemen met het projectbureau via het emailadres N69@brabant.nl . Dit emailadres wordt beheerd door provincie Noord-Brabant. Vragen die betrekking hebben op deelprojecten van de projectpartners kunnen doorgestuurd worden naar de betreffende projectpartner voor verdere afhandeling.

Klikgedrag en websitebezoeken analyseren
Provincie Brabant kan geanonimiseerde informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van leeftijd van de websitebezoeker, de domeinnaam, manier waarop de websitebezoeker op de website is beland, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en om te kijken hoeveel mensen op de hoogte zijn van onze campagne.

Jouw rechten
Vanuit de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de provincie Noord-Brabant als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

  • Je hebt het recht om alle gegevens, die over jou zijn vastgelegd, in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je aangeven deze te wijzigen.
  • Je hebt het recht op het indienen van een klacht als je van mening bent dat er niet op een juiste manier met je gegevens wordt omgegaan. Dit kan je via n69@brabant.nl kenbaar maken.
  • Je hebt het recht om de provincie te verzoeken de gegevens te verwijderen.

Geen gebruik van gegevens door derden
Provincie Brabant stelt in geen geval jouw gegevens ter beschikking aan derden, anders dan het doorsturen van specifieke vragen aan de desbetreffende projectpartner. Ook zullen je gegevens niet worden verkocht.

Internetsites van derden
Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen via n69@brabant.nl . Voor meer informatie kun je ook de privacyverklaring van de provincie raadplegen. 

Wijzigingen
Provincie Noord-Brabant behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen. De wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Auteursrechten
Alle informatie die via www.grenscorridorn69.nl toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor de beeldmerken, logo’s en het fotomateriaal. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Onjuiste informatie? Graag jouw reactie!
Kom je informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij jouw alertheid bijzonder op prijs. Stuur jouw reactie naar n69@brabant.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2018.