Werk aan de weg 2021

Een schonere en veiligere weg, een vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere, kwalitatief betere omgeving. Daar gaan we voor met het programma Grenscorridor N69. De nieuwe N69 is bijna gereed. Nu is het tijd om aan de slag te gaan met de lokale verkeersmaatregelen, uitgevoerd door de gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en de provincie Noord-Brabant.

Wat gaat er gebeuren?

In 2021 vinden er op diverse locaties in de regio wegwerkzaamheden plaats. Dat is nodig, voor uiteindelijk een beter bereikbaar en leefbaar gebied. Tijdelijk zult u te maken krijgen met bijvoorbeeld wegafsluitingen en omleidingen. Natuurlijk zorgen we voor goede bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast.

Ga goed voorbereid op weg

Op deze pagina ziet u wat dit mogelijk voor u betekent; welke werkzaamheden wanneer worden uitgevoerd. Uw gemeente en de betrokken aannemers informeren u verder over de werkzaamheden en kondigen deze op tijd aan. Houd de informatie van uw gemeente in de gaten. Op de hoogte blijven kan ook via deze website, de nieuwsbrief Grenscorridor N69 of Facebook Grenscorridor N69.

Projecten in uitvoering

Hieronder een overzicht van de projecten in uitvoering, met daarbij een voorlopige planning en korte omschrijving van de werkzaamheden en de tijdelijke verkeersmaatregelen.

klik voor een vergroting

Opdrachtgever gemeente Valkenswaard

1. Westzijde Markt (mrt - jun)

 • Versmalling rijbaan: eenrichtingsverkeer en rijstrook bus.
 • Extra bomen, sfeervolle straatverlichting en meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Wegafsluiting Markt. Verkeershinder beperkt door lokale verkeersomleiding.
Meer info: https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/masterplan-centrum_43613/

2. Eindhovenseweg (Markt-Corridor) (jun - sep)

 • ‘Winkelstraat van de toekomst’: smallere rijbaan en eenrichtingsverkeer.
 • Extra ruimte voor groen, terrassen en verblijven. Sfeervolle straatverlichting.

Wegafsluiting Eindhovenseweg-Zuid (tussen de Markt en Corridor). Wegafsluiting beperkt door lokale verkeersomleiding.
Meer info: https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/masterplan-centrum_43613/

3. Waalreseweg (sep - nov)

 • Vernieuwing en versmalling rijbaan: eenrichtingsverkeer richting Carillonplein.
 • Bomenrij aan noordzijde.

Wegafsluiting Waalreseweg, verkeershinder beperkt door lokale verkeersomleiding.
Meer info: https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/masterplan-centrum_43613/

4. Verkeersmaatregelen Westerhovenseweg (sep - dec)

 • Herinrichting Westerhovenseweg: versmalling en invoering 30 km/u.
 • Aanleg voorrangsplein bij kruising Mgr. Smetsstraat, verkeer Westerhovenseweg krijgt voorrang.
 • Aanleg vrij liggend, tweerichtingsfietspad langs gehele Westerhovenseweg.

Wegafsluiting gehele Westerhovenseweg (1 week in aug), verkeersomleiding via Luikerweg.
Meer info: https://dommelenzuid-inbeeld.nl/werkgroepen/westerhovenseweg

Opdrachtgever gemeente Eersel

5. Eindhovenseweg (mei - jun)

 • Vervangen betonplaten Eindhovenseweg, vanaf komgrens Steensel tot rotonde (60 meter).

Wegafsluiting deel Eindhovenseweg (4 weken).

Opdrachtgevers gemeenten Eersel en Bergeijk

6. Aanleg Diepveldenweg Eersel - Bergeijk - N397 (sep ’20 - 3e/4e kwartaal ‘21)

 • Aanleg nieuwe 60 km/uur-weg vanuit bedrijventerrein de Waterlaat (Bergeijk) door gebied tussen Eersel en Bergeijk naar N397.
 • Aansluiting met nieuwe rotonde, ter hoogte van de Boevenheuvel.
 • Aanleg ovatonde (ovalen rotonde) en twee fietstunnels, ter hoogte van Stokkelen.

Wegafsluiting Stokkelen, in de periode medio maart t/m juli 2021.
Meer info: https://www.mobiliteitindekempen.nl/mobiliteit-in-de-kempen/n69-diepveldenweg-eersel-bergeijk_43499/

Opdrachtgever gemeente Waalre

7. Duurzaam door Waalre (apr - nov)

 • Herinrichting gedeelte Heikantstraat en Wollenbergstraat.
 • Aanleg doseerinstallatie zuidzijde bebouwde kom Waalre.

Wegafsluiting Heikantstraat en Wollenbergstraat voor gemotoriseerd verkeer, grootschalige omleidingen.
Meer info: www.duurzaamdoorwaalre.nl en www.duurzaamdoorwaalre.nl/omleidingsroutes

8. Duurzaam door Waalre (jun)

 • Aanpassing oversteeklocatie snelfietspad Burgemeester Mollaan.

Wegafsluiting Burgemeester Mollaan (vrijdagochtend t/m maandagavond).
Meer info: www.duurzaamdoorwaalre.nl en www.duurzaamdoorwaalre.nl/omleidingsroutes

Opdrachtgever gemeente Veldhoven

9. Kempenbaan West (jan - apr)

 • Verbreding de Locht (Steensel-Koningshof).
 • Aanbrengen asfalt en twee richtingen fietspad zuidzijde.

Wegafsluiting de Locht.
Meer info: www.kempenbaanveldhoven.nl

10. Kempenbaan West (9 t/m 14 apr)

 • Aansluiting Knegselseweg op rotonde Zilverbaan.

Wegafsluiting Knegselseweg tussen aansluiting Oeienbosdijk en Zilverbaan.
Meer info: www.kempenbaanveldhoven.nl

11. Kempenbaan West (mei - jul)

 • Verbreding Kempenbaan tussen autoschadebedrijf Van der Linden en rotonde de Plank.

Wegafsluiting Kempenbaan tussen autoschadebedrijf van der Linden en rotonde de Plank.
Meer info: www.kempenbaanveldhoven.nl

12. Kempenbaan West (jul - sep)

 • Vervangen asfalt de Plank en ombouwen rotonde de Plank tot T-splitsing.

Wegafsluiting de Plank tot aan aansluiting met de Locht (rotonde). Ook rotonde de Plank die aansluit op Kempenbaan is afgesloten.
Meer info: www.kempenbaanveldhoven.nl

13. Kempenbaan West (jul - okt)

 • Verbreding Kempenbaan tussen rotonde de Plank en Koningshof.

Wegafsluiting Kempenbaan tussen rotonde de Plank en de Koningshof.
Meer info: www.kempenbaanveldhoven.nl

Opdrachtgever provincie Noord-Brabant

14. Nieuwe N69 (23 t/m 27 apr)

 • Aansluiting Luikerweg op nieuwe rotondes N69.

Wegafsluiting bestaande Luikerweg (één lang weekend).
Meer info: https://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/luikerweg-gedeeltelijk-afgesloten-van-23-tot-27-april

15. Nieuwe N69 (27 apr t/m 12 mei)

 • Reconstructie N397 Heuvel - Braambos en vernieuwing rotonde Braambos.

Wegafsluiting N397 tussen rotondes Heuvel en Braambos.
Meer info: https://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/n397-afgesloten-van-27-april-tm-12-mei

16. Nieuwe N69 (Vanaf 27 apr)

 • Diverse reconstructie- en ombouwwerkzaamheden.

Omleiding van Luikerweg naar N397 (via bypass Valkenswaard).

17. Nieuwe N69 (mei)

 • Ombouw Broekhovenseweg en aansluiting op nieuwe viaduct over nieuwe N69.

Wegafsluiting Broekhovenseweg (4 weken).

18. Nieuwe N69 (aug)

 • Aanleg rotonde N397, ter hoogte van komgrens Dommelen.