Nulplusmaatregelen tegen sluipverkeer

Aanvullend op de aanleg van de weg – als onderdeel van de brede gebiedsopgave Grenscorridor N69 - nemen de provincie Noord-Brabant en gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre lokaal extra verkeersmaatregelen. De zogenoemde nulplusmaatregelen. Deze moeten de doorstroming op de lokale wegen verbeteren en het sluipverkeer tegengaan. 

In woongebieden worden bijvoorbeeld verkeerslichten en kruisingen aangepast, maatregelen genomen om het vrachtverkeer te beheersen en stil asfalt aangelegd. Daarnaast zijn er maatregelen die het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderen. De afzonderlijke partners zijn nu aan zet om de maatregelen in uitvoering te brengen.

Verbetering

De Nulplusmaatregelen zorgen voor de volgende verbeteringen:

  • Betere doorstroming op de lokale wegen
  • Betere lokale ontsluiting
  • Minder sluipverkeer
  • Minder vrachtauto's door de dorpen die niet die dorpen als bestemming hebben
  • Verbetering van de leefbaarheid in het gebied (meer veiligheid, schonere lucht en minder geluidsoverlast)
  • Een goede bereikbaarheid heeft een positief effect op de lokale en regionale economie.

 

Betere leefomgeving

Voor de betrokken partijen is het belangrijk dat men fijn kan wonen en leven in de dorpen in het gebied van de Grenscorridor. Zij verstaan onder verbetering van de leefbaarheid: het verbeteren van de luchtkwaliteit, het terugdringen van de geluidshinder en het verbeteren van de doorstroming van het verkeer in de regio. Leefbaarheid is een probleem dat sterk lokaal speelt. Het is minder plezierig wonen in de dorpen Valkenswaard en Aalst door de toegenomen drukte op de N69. De buurgemeenten ondervinden steeds meer problemen vanwege de toenemende (sluip-)verkeer. De aanleg van de Nieuwe Verbinding N69 lost dit probleem op door het doorgaande verkeer om de dorpen heen te leiden. Daarnaast nemen de betrokken gemeenten vele maatregelen om te zorgen dat de leefbaarheid voor bewoners in de regio verbetert. Inwoners en recreanten profiteren dan van meer veiligheid, schonere lucht en minder geluidsoverlast.

 

Optimaal effect

Het doel is een goed wegennet met bijbehorende voorzieningen in het hele gebied. Auto, openbaar vervoer en fiets zijn goed op elkaar afgestemd en aangesloten, zodat men een keuze heeft om snel op de juiste bestemming te komen in het Grenscorridorgebied. Alleen zo is het effect optimaal. Verschillende gemeenten werken hierin nauw samen voor zowel de financiering als de onderlinge afstemming van de maatregelen.

 

Verbonden met omgeving

De aanpak van de Grenscorridor N69 is een integrale opgave, onlosmakelijk verbonden met haar omgeving. Via allerlei maatregelen zorgen de samenwerkingspartners dat de regio beter bereikbaar wordt en dat de leefbaarheid wordt vergroot. Er is daarbij oog voor bewoners en bedrijven, landbouw, landschap, natuur, water en recreatie. Hiervoor is veel overleg geweest met alle betrokken organisaties en met de inwoners. Door deze brede belangenbenadering heeft iedereen ideeën in kunnen brengen en zijn mening kunnen geven. Door alle belangen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen, kunnen de Nulplusmaatregelen rekenen op veel draagvlak.

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.