Maatregelen

De samenwerkingspartners hebben meer dan veertig nulplusmaatregelen geïnventariseerd en ondertekend met het Gebiedsakkoord. Deze maatregelen bestaan uit:

  • De aanleg van een fietsroute
  • Dynamische verkeersmanagement-maatregelen
  • Het optimaliseren van de verkeerscirculatie en het optimaliseren van de doorstroming op kruisingen en wegvakken
  • Het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt
  • Het nemen van sluipverkeerwerende maatregelen in woon- en buitengebieden
  • Vrachtverkeermaatregelen en aanvullend parkeerbeleid
  • De aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding tussen Eindhoven en Valkenswaard
  • De aanleg van meerdere P+R/transferia.

Bekijk hier de kaart met daarop alle maatregelen.