Links Projecten

Iedere projectpartner staat zelf aan de lat voor de te nemen maatregelen. Van sommige maatregelen is meer informatie beschikbaar op de websites van de desbetreffende partijen. Hieronder vindt u een overzicht:

Maatregelen gemeente Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een overzicht gemaakt van de nulmaatregelen waaraan zij werkt.
Voor de Nulplusverkeersmaatregelen in Dommelen Zuid heeft de gemeente de website www.dommelenzuid-inbeeld.nl gemaakt, waarop bewoners kunnen meedenken over de maatregelen.

Maatregelen gemeente Waalre

Door zowel op de Eindhovenseweg in Aalst als op de Traverse in Waalre-Dorp het aantal verkeersbewegingen rigoureus terug te dringen, vrachtverkeer en sluipverkeer onze dorpskernen te weren, de luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren en winkelcentrum Den Hof levendiger en groen te maken, wil gemeente Waalre het dorp teruggeven aan haar inwoners. Lees meer op www.duurzaamdoorwaalre.nl.

Aanleg Diepveldenweg Eersel - Bergeijk

Als onderdeel van het Nulplus Maatregelenpakket heeft de Diepveldenweg Eersel – Bergeijk ook nog een lokale afgeleide doelstelling. Deze doelstelling is tweeledig. Aan de ene kant de verbetering van de verkeersstructuur en het realiseren van een nieuwe noordelijke ontsluiting voor de kernen Bergeijk en Luyksgestel richting de N397. Aan de andere kant de afname van het sluipverkeer in de kern Eersel (m.n. Hazenstraat) die met de realisering van de nieuwe weg verwacht wordt. Meer informatie over project Diepveldenweg leest u hier.  

Zuidelijk deel N69

Meer informatie over het groot onderhoud en de planstudie voor het zuidelijk deel van de N69 van provincie Noord-Brabant leest u hier.