Werkzaamheden waterberging Run Grootgoor

Gebiedsimpuls

De realisatie van de waterberging bij Grootgoor gaat bijna van start. De kade voor de waterberging wordt begin 2021 aangelegd. Op deze kade maakt waterschap De Dommel een recreatiepad voor onder andere wandelaars en fietsers. Ter hoogte van de nieuwe N69 komt er ook een nieuwe stuw. De klep van deze stuw kan bij extreem hoogwater omhoog. Maar ook bij droogte kan de stuw helpen om water langer in het gebied vast te houden. Over de stuw komt een brug die een verbinding maakt tussen de Riethovensedijk en de Gagelgoorsedijk. Eind 2021 zijn de stuw en brug klaar voor gebruik. Het gebied, rond de waterberging, wordt hierdoor toegankelijker voor recreatie.

Voorbereidingen

Achter de schermen is het waterschap druk bezig met het selecteren van de aannemer die het werk uit gaat voeren. Dit gebeurt via een aanbesteding. Na de gunning heeft de aannemer nog tijd nodig om zijn plan van aanpak te bepalen.

Informatie(bijeenkomst) uitvoering

Zodra de planning van de aannemer bekend is, informeert het waterschap de omgeving over de werkzaamheden en transportroutes. Het streven is eind februari een inloopbijeenkomst te organiseren zodat u eventuele vragen persoonlijk kan stellen aan het projectteam en de aannemer. Echter moeten rekening mee houden met de dan geldende Covid19 maatregelen. Als een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, zorgt het waterschap voor een geschikte digitale oplossing. Vragen kunnen dan gesteld worden via geplande chatsessies, telefonisch of via email.

Kijk voor meer informatie op www.dommel.nl/run