Weekendafsluiting N397 van 2-5 juli

Nieuwe N69

Binnenkort wordt de N397 ter hoogte van de komgrens Dommelen gereconstrueerd. Aansluitend wordt de turborotonde in de N397 bij Dommelen aangelegd. In dit bericht geven wij u inzicht in de werkzaamheden, planning en verkeersmaatregelen.

Om de reconstructiewerkzaamheden uit te voeren, is het nodig om de N397 ter hoogte van de komgrens Dommelen gedurende een weekend af te sluiten. Dit gebeurt van vrijdagavond 2 juli 2021 om 19.00 uur tot en met maandagochtend 5 juli 2021 06.00 uur.

Omleidingen

Er worden omleidingsroutes ingesteld voor het verkeer. Verkeer op de N397 ter hoogte van Dommelen komende vanuit Westerhoven/A67 en richting Dommelen/Valkenswaard wordt omgeleid via de bypass Valkenswaard, Luikerweg en N397 en vice versa. Zie onderstaande situatietekening.

Landbouwverkeer mag geen gebruik maken van de bypass Valkenswaard en wordt daarom langs de werkzaamheden geleid. Ook het openbaar vervoer en hulpdiensten worden langs de werkzaamheden geleid. Voor fietsverkeer blijft de bestaande omleidingsroute via de Mgr. Smetsstraat en Weerderdijk van kracht.

Bereikbaarheid aanwonenden en bedrijven

Aanwonenden blijven bereikbaar, maar krijgen wel te maken met bovengenoemde omleidingsroutes. De adressen Westerhovenseweg 58 en 60 zijn bereikbaar vanuit Dommelen. Eco Tuinderij De Weitens/Wilma’s terras is bereikbaar via de ingang aan de Mgr. Smetsstraat. Komende vanuit Westerhoven zijn deze adressen bereikbaar via de omleidingsroute.

We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch kan het zijn dat de werkzaamheden in de directe omgeving voor enige geluid- en lichthinder zorgen. Om de wegafsluiting te beperken tot een weekend, wordt 24 uur per dag doorgewerkt. Daarnaast heeft u dus te maken met omleidingen.

Aanleg turborotonde

Vanaf maandagochtend 5 juli 2021 omstreeks 06.00 uur gaat de N397 ter hoogte van de komgrens Dommelen weer open voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf dat moment werken we tot eind augustus aan de nieuwe betonnen turborotonde in de N397 bij Dommelen (5 weken aanleg en drie weken uitharden beton). Verkeer op de (bypass) N397 wordt in deze periode langs de werkzaamheden geleid middels een voorrangsregeling met tijdelijke verkeerslichten. Zie onderstaande situatietekening.