Voortgang werkzaamheden verdiepte ligging Molenstraat

Nieuwe N69
Aanbrengen waterdichte folie verdiepte ligging Molenstraat

Eind mei is Boskalis gestart met de aanleg van de verdiepte ligging Molenstraat. Graag informeren we u over de voortgang van de werkzaamheden.

In fase 1 van de aanleg is de verdiepte ligging ontgraven en de grondwaterstand verlaagd. Hiertoe is in twee weken tijd door vier graafmachines en zes dumpers ca. 40.000m3 grond verzet. Vervolgens is de verdiepte ligging bekleed met ca. 15.000m2 waterdichte folie (zwarte folie op de foto). Om de waterdichte folie te beschermen is deze ingepakt met gronddoek (witte doek op de foto).

Op dit moment wordt de verdiepte ligging weer gedeeltelijk aangevuld en voorzien van een eigen afwateringssysteem. Het afwateringssysteem omvat ca. 300m rioolleiding en 28 rioolputten. Daarnaast wordt ca. 1200m drainageleiding aangelegd. Dit zorgt ervoor dat hemelwater op de Nieuwe N69 kan worden afgevoerd uit de verdiepte ligging.

Ook is gestart met de allereerste werkzaamheden voor het viaduct Molenstraat. Op de foto is te zien dat een betonnen werkvloer gestort wordt voor de funderingspoer van het viaduct.

Eerder is gecommuniceerd dat de werkzaamheden voor de verdiepte ligging tot uiterlijk 17 juli 2020 duren. De werkzaamheden lopen voorspoedig; zoals het er nu naar uit ziet wordt deze planning ruimschoots gehaald.