Voortgang bouw juli 2020

Nieuwe N69

We zijn halverwege het jaar en kunnen terugblikken op een geslaagde eerste helft. Tijd voor een voortgangsbericht!

  • Bouwvakperiode staat voor de deur
  • Goed moment om een terugblik te doen op de werkzaamheden van de afgelopen weken
  • Korte vooruitblik: werkzaamheden en bereikbaarheid Boskalis in de bouwvakperiode

Stort brugdek voetgangersviaduct Einderheide

In de afgelopen periode is volop gewerkt aan het brugdek van het voetgangersviaduct Einderheide. In juni werd begonnen met het opbouwen van een tijdelijke ondersteuningsconstructie. Hierop werd de bekisting van het brugdek gemaakt. Vervolgens is ca. 34 ton wapeningsstaal aangebracht. Het brugdek is op 23 juli volgestort met ongeveer 140m3 beton. Daarmee is dit het eerste brugdek van dit project dat werd gestort.

stort brugdek KW5

stort brugdek KW5 2

Tafel Beekdalbrug Keersop

Ook de werkzaamheden aan Beekdalbrug Keersop vorderen gestaag. Na het voltooien van de eerste serie pijlers is ook hier gestart met de tijdelijke ondersteuningen (ook wel tafels) van het brugdek. Zodra het brugdek is gestort en zijn volledige sterkte heeft bereikt, worden de ondersteuningen weer verwijderd. Vanwege de lengte van het viaduct –ca. 300 meter– wordt het brugdek in een aantal fasen gebouwd. Op de foto is te zien hoe de eerste fase vorm krijgt.

ondersteuning tafel beekdalbrug Keersop

Langs de voormalige N397/Dommelsedijk is een grondkerende constructie gebouwd. Bovenop deze constructie komt het tweede landhoofd van de Beekdalbrug Keersop. Het landhoofd –de overgang van brug naar aardebaan– moet op palen gefundeerd worden. Hiertoe worden na de zomervakantie heiwerkzaamheden uitgevoerd.

gewapende grond

Werkzaamheden en bereikbaarheid in bouwvak

Boskalis werkt met een beperkte bezetting door in de bouwvak. De bouwvakperiode loopt van maandag 27 juli t/m vrijdag 14 augustus. De volgende uitvoeringswerkzaamheden lopen door:

  • Werkzaamheden aan duikers en wegfundering tracé Nieuwe Verbinding;
  • Voorbereidende werkzaamheden verdiepte ligging Broekhovenseweg;
  • Werkzaamheden aan brugdekken beekdalbruggen Run en Keersop en viaduct Luikerweg. 

Tijdens de bouwvakperiode blijven wij bereikbaar. U kunt ons bereiken via: 

  • Voor niet-urgente zaken zoals vragen of opmerkingen kunt u Boskalis bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur op telefoonnummer 06 – 50 07 20 36 of via infoN69@boskalis.com.
  • Voor calamiteiten belt u 06 – 29 34 62 22.