Volop doorgewerkt in de vakantie

Nieuwe N69

Ook tijdens de zomerperiode is er -zelfs tijdens de bouwvak- hard gewerkt aan de nieuwe N69. Nog altijd lopen de werkzaamheden mooi op schema en er is veel nieuws te zien langs het traject.

Voetgangersviaduct Heerseheide

Het voetgangersviduct Heerseheide wordt naast een petrochemische transportleiding gebouwd. Bouwen in de nabijheid van deze leiding vraagt om speciale aandacht. Zo werden de funderingspalen voor de voetgangersbrug niet in de grond geheid, maar geschroefd. Op de foto is te zien dat een overkluizing over de leiding is gelegd. Dit is een ontlastingsconstructie bestaande uit EPS- en betonplaten. Deze voorkomt dat het toekomstige grondlichaam met de trappenpartij naar het brugdek op de leiding drukt. 

Overkluizing PPS leiding

Beekdalbrug de Run

Het brugdek van Beekdalbrug de Run wordt in vier fasen gebouwd. Op de foto’s is te zien dat de tijdelijke ondersteuning voor de eerste fase is opgebouwd. Daar bovenop wordt nu gewerkt aan de bekisting voor het brugdek. 

Brugdek de Run

Voor de derde pijler wordt de wapening aangebracht. 
wapening pijler beekdalbrug De Run

Met betonplaten wordt een tijdelijke vloer gelegd, waarop de tijdelijke ondersteuning voor de tweede fase van het brugdek op komt te staan. Dit is nodig om het gewicht van het brugdek (ca. 1.200 ton per overspanning) te dragen totdat het is uitgehard en het zichzelf kan dragen.

dek stort beekdalbrug De Run

Verdiepte ligging Broekhovenseweg

In de week van 17 augustus is gestart met de aanleg van de verdiepte ligging van de Nieuwe Verbinding bij de Broekhovenseweg. In twee weken tijd werd hier 47.000m3 grond ontgraven en gestart met het aanbrengen van een waterdichte folie, net als bij de Molenstraat.

ontgraven verdiepte ligging Broekhovenseweggrondwerk verdiepte ligging Broekhovenseweg

De waterdichte folie wordt in banen uitgerold en vervolgens dubbel aan elkaar gelast. Om er zeker van te zijn dat de lasnaden waterdicht zijn, wordt de ruimte tussen de twee lasnaden opgeblazen en de druk gemeten.

lasnaden folie verdiepte ligging BroekhovensewegWaterdichte folie verdiepte ligging Broekhovenseweg

Voetgangersviaduct Einderheide

Voor de bouwvakperiode werd het voetgangersviaduct Einderheide gestort. Inmiddels is het beton uitgehard en de houten bekisting verwijderd. De naam van het viaduct “Einderheide” is meegestort in het beton.
voetgangersbrug Einderheide ontkistOntkisten brugdek Einderheide

Beekdalbrug de Keersop

Bij Beekdalbrug de Keersop wordt gewerkt aan de wapening voor de eerste fase van het brugdek. Op 15 september wordt het beton – ca. 1.200m2 – gestort. 

wapening dek 1 beekdalbrug Keersop

Voor het tweede landhoofd worden de funderingspalen geheid.  

Heien as 1 beekdalbrug Keersop

Tracé Nieuwe Verbinding

In de bouwvakperiode is een aantal ecologische dwarsverbindingen (faunaduikers) gelegd. Deze zorgen ervoor dat diverse diersoorten de nieuwe weg op een veilige manier kunnen oversteken. Daarna is gestart met het aanbrengen van de wegfundering van de Nieuwe Verbinding.

Faunaduiker

De wegfundering bestaat uit asfaltgranulaat (agrac). Dit wordt verkregen uit gerecycled asfalt en zal uitharden na het aanbrengen en verdichten. Hierdoor kan volstaan worden met een minder dik asfaltpakket, wat een stuk duurzamer is.

Asfaltgranulaat