Vismigratie in de Run weer mogelijk bij Kempense plassen

Gebiedsimpuls

Met de aanleg van een vernieuwde stuw en vispassage in de Kempense Plassen heeft waterschap De Dommel een eerste stap gezet in de herinrichting van het beekdal van de Run. Waterschap De Dommel is trekker van de Gebiedsimpulsmaatregelen N69 in deelgebied de Run. Het waterschap heeft als voornemen het beekdal van de Run te herstellen naar een meer dynamisch, natuurlijk en gevarieerd beekdallandschap. Daarom gaat het waterschap de komende jaren het beekdal van de Run natuurlijker inrichten door onder andere de beek te laten meanderen en de hele Run vispasseerbaar te maken. Ook wordt rekening gehouden met een klimaatrobuuste oplossing. Daarbij krijgt het beekdal meer ruimte om hevige regenval op te kunnen vangen en langdurige periodes van droogte te kunnen trotseren. De sponswerking van het gebied zal dus moeten worden vergroot om toekomstbestendig te worden.

Dit filmpje laat zien wat het waterschap de komende jaren aan werkzaamheden gaat uitvoeren in het beekdal van de Run.

Vispassage

Door aanleg van een vispassage bij de stuw in de Kempense Plassen in Veldhoven kunnen vissen vanaf nu weer vanuit de Dommel migreren naar de Run en andersom. De poort wordt hiermee geopend tot aan de Volmolenweg. Op termijn worden alle versperrende barrières in de Run opgeheven. Door aanleg van de vispassage kan de visstand verbeteren in de Run. Dat heeft een positief effect op de ecologische kwaliteit van de beek.

Lees meer over maatregelen voor de Run op de website van waterschap De Dommel