Video grondwerk verdiepte ligging Molenstraat

Nieuwe N69

Er wordt hard gewerkt aan de verdiepte ligging van de Molenstraat. Om de verdiepte ligging goed aan te kunnen leggen, moet de bouwkuip droog zijn. Daarom wordt bemaling toegepast. Het water dat wordt opgepompt, wordt in de nabije omgeving teruggebracht in de grond via een gesloten systeem. Het materiaal dat bij het ontgraven vrijkomt, wordt tijdelijk in een depot opgeslagen. Deze grond wordt later in het project hergebruikt.