Veldhovensedijk/ Riethovensedijk 12 dagen afgesloten

Nieuwe N69

Binnenkort wordt de nieuwe Riethovensedijk aangesloten op de bestaande situatie. Daarvoor is het noodzakelijk om de Veldhovensedijk/ Riethovensedijk volledig af te sluiten vanaf maandag 26 juli 07.00 uur tot en met vrijdag 6 augustus 16.00 uur. Dit gebeurt ter hoogte van de kruising met de Nieuwe Verbinding N69 afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is bewust gepland in de schoolvakantie, zodat er minder fietsers rijden.

Omleiding en bereikbaarheid

Doorgaand fiets- en landbouwverkeer op de Riethovensedijk/Veldhovensedijk wordt omgeleid via de Broekhovenseweg en Volmolenweg. 

Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar, maar de aanrijdroutes veranderen tijdelijk:

  • Riethovensedijk 8 en 12 zijn bereikbaar vanuit de zijde Volmolenweg.
  • Veldhovensedijk 1 en 2 en de woningen aan Wilgerijs zijn bereikbaar vanuit de zijde Broekhovenseweg.

Vanaf vrijdag 6 augustus omstreeks 16.00 wordt de verlegde Riethovensewijk opengesteld voor verkeer. Deze kruist de Nieuwe N69 ongelijkvloers onder de Beekdalbrug de Run, zie bijgaande situatietekening. De reeds aanwezige landbouwsluis in de Veldhovensedijk blijft gehandhaafd. Hieronder vindt u een overzichtstekening van de afsluiting met de bereikbaarheid.