Veel ideeën voor beekdal de Run

Gebiedsimpuls

Begin september deed waterschap De Dommel een oproep om ideeën en wensen kenbaar te maken voor de inrichting van het beekdal van de Run. Direct kwamen de eerste reacties binnen. "Het is fijn om te zien dat de bewoners zo betrokken zijn bij het beekdal en dat we veel goede initiatieven hebben ontvangen", geeft omgevingsmanager Deborah van Gaal aan. "Zeker omdat we, door de coronamaatregelen, de suggesties op een andere manier hebben opgevraagd dan we normaal gesproken doen. We hebben gebruik gemaakt van een digitaal informatieplatform. Geïnteresseerden konden op een interactieve projectkaart een idee of wens invoeren", vertelt Deborah.

Wandelpaden, ruiterpaden en aandacht voor vissen

In een paar weken tijd kreeg het waterschap maar liefst 42 ideeën binnen. De meeste wensen van bewoners gaan vooral over het wonen in een aantrekkelijke omgeving. Ze willen graag kunnen wandelen langs de Run. Waarbij er ook een mogelijkheid is om de beek over te steken. Naast wandelpaden, zijn ook ruiterpaden genoemd. En we kregen het verzoek voor een zwemplas met een strandje. Maar ook voor de vissen is veel aandacht. Het vispasseerbaar maken van de beek vormt een belangrijk onderdeel van het project. Zonder obstakels -zoals een stuw- kunnen vissen, zoals het bermpje hun leefgebied uitbreiden.

In gesprek

Momenteel is het waterschap in gesprek met iedereen die een suggestie heeft aangeleverd. Leuke gesprekken waaruit soms spontaan nog meer ideeën voortkomen. Of alle wensen ook uitvoerbaar zijn, wordt onderzocht. Het technische team is hiermee bezig. Zodra alle opties zijn uitgezocht en uitgewerkt, presenteert het waterschap dit op het informatieplatform en projectpagina www.dommel.nl/run.

Informatiebijeenkomsten

In januari en februari worden informatiebijeenkomsten gehouden om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Of dit een online of fysieke bijeenkomst zal zijn, is afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen. Blijf hiervan op de hoogte via www.dommel.nl/run en de nieuwsbrief.