Veel bezoekers publieksopening Diepveldenweg

Nulplus

Na ongeveer twee jaar bouwen is op zaterdag 9 april de Diepveldenweg Eersel – Bergeijk – N397 geopend met een publieksdag. Veel inwoners uit de omgeving en andere geïnteresseerden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om eenmalig over de weg te fietsen, wandelen of skaten. Sinds donderdag 14 april is de weg open voor het autoverkeer.

De Diepveldenweg maakt onderdeel uit van het Nulplus Maatregelenpakket gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarmee draagt de nieuwe weg (en het hele project) bij aan de doelstelling van het gebiedsakkoord N69 om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de grenscorridor N69 te verbeteren. Als onderdeel van het Nulplus Maatregelenpakket heeft de Diepveldenweg Eersel – Bergeijk ook nog een lokale afgeleide doelstelling. Deze doelstelling is tweeledig. Aan de ene kant de verbetering van de verkeersstructuur en het realiseren van een nieuwe noordelijke ontsluiting voor de kernen Bergeijk en Luyksgestel richting de N397. Aan de andere kant de afname van het sluipverkeer in de kern Eersel (m.n. Hazenstraat) die met de realisering van de nieuwe weg verwacht wordt. Dit sluipverkeer komt nu vooral uit Bergeijk en de achterliggende gebieden. Het zijn mensen die via Eersel een route naar Veldhoven en Eindhoven zoeken.

Nu de Diepveldenweg in gebruik is genomen hoeft het vrachtverkeer vanaf het bedrijventerrein De Waterlaat niet meer via de dorpskern van Bergeijk te rijden, maar kan rechtstreeks via de Diepveldenweg en de N397 zijn weg naar het hoofdwegennet vervolgen.

Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Eersel en de provincie Noord-Brabant.