Update fietsomleiding N397/Dommelsedijk

Nieuwe N69

Omdat de ingestelde fietsomleiding een school-thuisroute is, heeft Boskalis aan Veilig Verkeer Nederland (VVN) gevraagd om mee te kijken op het gebied van verkeersveiligheid. Sinds maandag 18 november 09:00 uur (tot november 2021) zijn de fietspaden aan weerszijden van de N397 (Dommelsedijk)  tussen Dommelen en Braambos/Westerhoven afgesloten. Er is tot eind 2021 een fietsomleiding ingesteld die loopt via Oude Weerderdijk – Weerderdijk, Mgr. Smetsstraat, Pastoor Bolsiuslaan en Crocuslaan en omgekeerd. VVN heeft de nieuwe fietsroute geanalyseerd. Op basis van deze analyse is er nader afgestemd met gemeente Bergeijk. De uitkomst is dat er een aantal extra aanvullende maatregelen zijn of op korte termijn worden genomen. In dit artikel leest u welke aanvullende maatregelen het zijn.

Verlichting fietsomleiding

Om de veiligheid op de fietsomleiding te verbeteren, is er door Boskalis al extra verlichting geplaatst, daar waar geen bestaande verlichting aanwezig was.

Na nader overleg tussen Boskalis en gemeente Bergeijk gaat Boskalis opnieuw extra verlichting plaatsen.  Op de Oude Weerderdijk en de Weerderdijk zal er solar-verlichting (op zonne-energie) komen met lichtmasten om de 50 meter. In de bosrand van de Weerderdijk ter hoogte van Center Parcs de Kempervennen komt er ook verlichting en er wordt een extra lichtmast geplaatst ter hoogte van de fietsoversteek Oude Weerderdijk en de Weerderdijk. In de loop van januari zal deze extra verlichting worden geplaatst. Tijdens de kerstvakantie blijven de tijdelijke bouwlampen staan.

Aanvullende maatregelen

De volgende extra aanvullende maatregelen zijn of worden op korte termijn genomen:

  • De aansluiting van het fietspad op de kruising Oude Weerderdijk – Weerderdijk in de richting Dommelen (dus vanaf de Oude Weerderdijk) is verbreed zodat fietsers beter en sneller kunnen oversteken.
  • Er zijn op de Weerderdijk dynamische snelheidsborden (‘smiley-borden’) geplaatst om gemotoriseerd verkeer te bewegen om zich aan de juiste snelheid te houden.
  • Er worden drempels, inclusief waarschuwingsborden, aangebracht op de rijbaan van de Weerderdijk kort bij de kruising met de Oude Weerderdijk om het gemotoriseerde verkeer af te remmen.
  • Over de gehele lengte van het vrij liggende fietspad aan weerszijden van de Mgr. Smetsstraat en Weerderdijk is aan beide kanten van het fietspad belijning aangebracht zodat fietsers beter zicht krijgen op het fietspad.
  • Er is extra bebording geplaatst op de hekken bij de fietspadafsluitingen om fietsers te verwijzen naar de omleiding.

Tot slot blijkt uit de analyse van Veilig Verkeer Nederland (VVN) dat de fietsomleiding over Crocuslaan – Pastoor Bolsiuslaan veiliger is dan een route via de Westerhovenseweg naar de Mgr. Smetsstraat (en vice versa). VVN heeft tijdens de ochtend- en avondspits gedurende 2 weken nader onderzocht of de route over de Crocuslaan-Pastoor Bolsiuslaan veilig is voor alle (brom)fietsverkeer. VVN heeft geconstateerd dat deze route verkeersveilig is voor het (brom)fietsverkeer. Ook heeft VVN geconstateerd dat veel fietsers ook via de Groenstraat rijden en aangegeven dat dat ook een prima alternatief is.

Zie ook