Uitvoering Run Grootgoor bijna klaar

Gebiedsimpuls
werkzaamheden aan stuw de run

Waterschap De Dommel werkt, samen met gebiedspartners, aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run. Een meanderende beek met meer stroming en afwisseling, waardoor de kwaliteit van het water verbetert. Daarbij ook een beekdal dat beter in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

De Run Grootgoor

Sinds maart dit jaar is de combinatie van aannemers Den Ouden en F.J. van Uijtert hard aan het werk om de maatregelen uit te voeren bij de Run.  In natuurgebied Grootgoor wordt ruimte gemaakt voor water. Door de aanleg van een kade en een regelbare stuw maken we een waterberging. Daarnaast, gaat de Run weer meanderen tussen de Kuningen en de nieuwe N69. Dit zorgt voor meer variatie in natuurontwikkeling en een verbetering van de waterkwaliteit.

et werk verloopt vordert gestaag en nadert het einde. Er is veel werk verzet de afgelopen periode. Zo meandert de Run weer door de bossen (Beek B) en hebben we de oude beekloop gedempt. Op het moment graven we de nieuwe beekloop in het gedeelte onder de nieuwe N69-beekdalbrug (Beek C). Ook de aanbouw van de hoogwaterstuw is vanaf de nieuwe weg heel goed zichtbaar in het veld. De grootste maatregelen zijn voor het einde van het jaar klaar. Na de jaarwisseling rondt de aannemer het werk af.

Voor en na: de Run meandert weer

In de vorige nieuwsbrief, van september, lieten we de resultaten zien van de eerste meanders in beekgedeelte A. Inmiddels is ook beekgedeelte B nagenoeg klaar. De nieuwe kronkelende loop van de Run is goed zichtbaar. Op onderstaande foto’s is duidelijk te zien hoe de situatie voor (november 2020) en na de graafwerkzaamheden (november 2021) is.

Dempen

Uit de oude beekloop ( de rechte Run op de foto links) hebben we het slib verwijderd en deze is vervolgens gedempt. Dit is gedaan met grond die vrijkwam uit het graven van de nieuwe meanders. Het verschil tussen de situatie voor (november 2020) en na het dempen (november 2021) is goed te zien op de foto's.

Hoogwaterstuw

Eind september werd de stuwbak van de nieuwe hoogwaterstuw geplaatst. De grote betonnen elementen werden stuk voor stuk op hun plek gehesen. Inmiddels is de stuw ook voorzien van een betonnen laag zodat de stroomsnelheid van het water in de betonbak gelijk blijft aan die in de beek en wordt kade B en kade C aangesloten op de stuwbak.

Meer informatie

Kijk op https://www.dommel.nl/rungrootgoor