Terugblik groot onderhoud Luikerweg, enkele foto's

Nieuwe N69

In september en oktober 2019 heeft Boskalis Nederland in opdracht van de provincie Noord-Brabant het groot onderhoud aan de N69 Zuid (Luikerweg)uitgevoerd. In vijf weekenden heeft het deel Luikerweg tot aan de Belgische grens een nieuwe asfaltlaag gekregen en zijn enkele verkeerskundige maatregelen getroffen om de weg de komende tien jaar verkeersveilig te houden.

Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken en de hinder zo kort mogelijk te houden, zijn de werkzaamheden in vier weekenden, en uiteindelijk nog één extra zaterdag, uitgevoerd. We bedanken alle burgers en bedrijven voor het begrip en het gebruiken van de lokale en regionale omleidingen.

Groot Onderhoud N69 Zuid afgerond

Ondanks een goede voorbereiding heb je niet altijd alles in de hand. In de natte weekenden hebben de werkploegen extra hard gewerkt om aan het einde van ieder weekend toch weer alle geplande werkzaamheden af te hebben. De regenbuien in het laatste weekend zorgden er helaas toch nog voor dat de zaterdag van het reserveweekend moest worden ingezet om de laatste belijning van de weg aan te brengen.

Bekijk hier enkele bouwfoto's en foto's van de voor- en nasituatie.

   

   

 

 

Groot Onderhoud N69-Zuid (Luikerweg), Voor- en Na-foto's

De werkzaamheden

De meest zichtbare verandering is de nieuwe en stillere asfaltlaag. Om de verkeersveiligheid van de weg te verhogen is er op een aantal plaatsen een houten vangrail geplaatst. Ook is de oversteekbaarheid op vijf locaties verbeterd door het plaatsen van middengeleiders. In de nieuwe situatie hoeven fietsers en voetgangers hier niet meer in één keer de N69 over te steken. Ook het fietspad naast de Luikerweg heeft nieuw asfalt gekregen, net als de zijwegen. En er zijn een groot aantal in- en uitritten opgeknapt.

Tot slot zijn er bomen gekapt die te dicht op de weg stonden, het zicht belemmerden of nodig waren voor nieuwe oversteekplaatsen. Het ging om 32 niet monumentale bomen. De provincie gaat de kap van deze bomen compenseren door een dubbel aantal nieuwe en meer verschillende soorten bomen te planten. Dat is goed voor de biodiversiteit en bijvriendelijker. Lees meer over het herplantplan dat samen met gemeente Valkenswaard is opgesteld.

Vervolg

Het zuidelijke deel van de N69 is voor de komende 10 jaar weer klaar voor gebruik. Deze weg wordt straks aangesloten op de Nieuwe N69 richting Veldhoven. Ondertussen werkt de provincie aan een planstudie om ervoor te zorgen dat er ook na deze tien jaar een duurzaam, veilige, toekomstbestendige weg ligt. In de planstudie wordt voor de lange termijn bepaald wat nodig is voor de N69 Zuid en het gebied eromheen.