Ter inzage: herinrichting wegen Dommelen-Zuid

Nulplus

De aanleg van de Nieuwe N69 heeft gevolgen voor de verkeerssituatie op verschillende wegen in Dommelen-Zuid. Een aantal wegen worden door de gemeente Valkenswaard aangepast om bereikbaarheid en de leefbaarheid voor bewoners te behouden en sluipverkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat om de wegen: Westerhovenseweg - Brouwerijdreef - Bergstraat - Norbertusdreef - Venbergseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard. 

Ontwerp

De ontwerpen voor de herinrichting zijn tot stand gekomen door werkgroepen met daarin bewoners van Dommelen-Zuid en Valkenswaard. Bekijk de ontwerpen op www.dommelenzuid-inbeeld.nl. Het is ook mogelijk om hier vragen te stellen. Deze worden ook beantwoord via deze site. In tekstballonnen ziet u welke situatie zich voordoet in het ontwerp. Klikt u op de straatnaam, dan ziet u een impressie van het toekomstbeeld van de betreffende straat. Ook ziet u hier de eerder door de werkgroepen gestelde vragen en reacties daarop. 

Reageren op de ontwerpen

Vanaf donderdag 18 juni tot en met woensdag 29 juli kunt u schriftelijk een zienswijze over de ontwerpen indienen. De zienswijze moet gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Vervolgproces

Na de inspraakperiode ontvangt het college van burgemeester en wethouders een advies over verkeersmaatregelen. De inspraakreacties worden hierbij aangeboden. Het college neemt een besluit over de te nemen verkeersmaatregelen in Dommelen-Zuid.  

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van de gemeente Valkenswaard: https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws_42845/item/ontwerpen-ter-inzage-van-herinrichting-wegen-dommelen-zuid_94999.html