Succesvolle kavelruil Dommeldal De Hogt: 33Ha voor natuur en betere landbouwstructuur

Gebiedsimpuls

Op donderdag 4 april vond in Het Huis van Waalre het passeren van de notariële akte plaats voor de kavelruil in het gebied Dommeldal De Hogt. Wethouder Uijlenhoet benadrukt het belang hiervan voor de gebiedsontwikkeling in het Dommeldal: “De komende jaren kunnen door deze kavelruil 33 Ha grond worden omgevormd van agrarisch naar natuur; een zeer mooi resultaat.” 

De gemeente werkt al een aantal jaren samen met haar partners (provincie Noord-Brabant, waterschap De Dommel, ZLTO, Natuurmonumenten, Brabants Particulier grondbezit, Brabant Water, gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven) aan de integrale gebiedsontwikkeling Dommeldal de Hogt. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is de landbouw structuur voor de ondernemers in de agrarische sector verbeteren en de realisatie van het NatuurNetwerk Brabant (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Beide doelen gaan over grond en om deze doelen te kunnen realiseren is het noodzakelijk om gronden in het gebied te ruilen, kopen of verkopen.

Succesvolle vrijwillige kavelruil

De gemeente werkt dan ook al lange tijd met de grondeigenaren in het gebied aan vrijwillige kavelruil om de doelen te halen. Donderdagavond 4 april heeft de notaris in het bijzijn van de deelnemers aan de kavelruil, de kavelruilakte laten passeren. In totaal wisselt ongeveer 90 Ha grond van eigenaar. 33 Ha grond in het NatuurNetwerk Brabant komt hierdoor vrij en wordt aan Natuurmonumenten toebedeeld. Deze gronden worden de komende jaren omgevormd van agrarisch naar natuur.

Helft opbrengst terug naar Dommeldal

Op 4 december 2018 besloot de gemeenteraad van Waalre om de helft van de opbrengst, €500.000,-, te herinvesteren in de gebiedsontwikkeling Dommeldal de Hogt. Dit is nodig omdat na de succesvolle kavelruil er nog 60Ha extra natuur in het NatuurNetwerk Brabant gerealiseerd moet worden.