Storten beton brugdek viaduct Luikerweg

Nieuwe N69

Ter plaatse van de nieuwe aansluiting op Luikerweg wordt de Nieuwe Verbinding met een viaduct over de Luikerweg heen gelegd. De bouw van het viaduct Luikerweg loopt volgens planning. In de afgelopen periode zijn de steunpunten gebouwd en is een tijdelijke bekisting aangebracht voor het brugdek. In deze bekisting is vervolgens wapeningsstaal aangebracht (zie onderstaande foto). In de volgende stap wordt het beton van het brugdek gestort.

Bewapening viaduct Luikerweg

Werkzaamheden 9 september
Het volstorten van het brugdek duurt één (lange) werkdag en vindt plaats op woensdag 9 september a.s. Vanaf 05.00 uur wordt materieel aangevoerd en opgesteld. Het beton storten start omstreeks 06.00 uur en is naar verwachting in de loopt van de middag afgerond. Daarna wordt het vers gestorte beton machinaal geëgaliseerd en afgewerkt. Dit moet aansluitend, omdat het beton nog niet hard mag zijn. Afhankelijk van de betontemperatuur, kan dit tot laat in de avond duren.

Wat merkt u ervan?
We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch kan het zijn dat de werkzaamheden in de directe omgeving voor enige geluid- en lichthinder zorgen. 

En daarna
In de weken na de stort moet het beton uitharden. Als het beton de volledige sterkte heeft bereikt, wordt de bekisting en de tijdelijke ondersteuningsconstructie verwijderd en wordt het viaduct verder afgebouwd. Ook start daarna de aanleg van de nieuwe aansluiting op de Luikerweg onder het viaduct. Deze werkzaamheden lopen door tot en met het eerste kwartaal van 2021.

Meer weten of vragen
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.