Steeds meer te zien!

Nieuwe N69

De werkzaamheden aan de Nieuwe N69 lopen mooi op planning. Er is dan ook steeds meer te zien 'boven de grond'. In dit bericht een impressie van de voortgang van de werkzaamheden op diverse locaties.

Fietstunnel Mgr. Smetsstraat

Voor de fietstunnel Mgr. Smetsstraat zijn in de afgelopen weken damwanden aangebracht. Deze zijn nodig om een veilige bouwkuip te realiseren voor de bouw van de tunnel. De damwanden zijn tot ca. 13 meter lang en met een hoge frequentie in de grond getrild om trillinghinder te beperken.

Landhoofden Luikerweg

Ter plaatse van de aansluiting tussen de Nieuwe Verbinding en de Luikerweg zijn de funderingen en landhoofden voor het viaduct uitgevoerd. De landhoofden zijn de betonnen constructies waarop het brugdek komt te rusten. Op de foto’s is te zien dat de wapening wordt aangebracht en het beton wordt gestort. Er was ca. 90 ton wapeningsstaal en 340m3 beton nodig voor de funderingen en landhoofden. Om te voorkomen dat de temperatuur van het beton tijdens het uitharden te hoog wordt, is een koelingssysteem aangebracht. De volgende stap is het plaatsen van een tijdelijke ondersteuningsconstructie. Hierop wordt vervolgens het brugdek gebouwd.

Openstelling bypass N397

Op vrijdag 3 juli 2020 wordt de bypass N397 definitief in gebruik genomen. Dit is nodig om ruimte te creëren voor de reconstructie van de N397, de aansluiting op de Nieuwe Verbinding en de vervanging van de bestaande duikerbrug over de Keersop. Gemotoriseerd verkeer op de N397 tussen de komgrens bij Dommelen en de rotonde Braambos wordt  via een alternatieve route gestuurd. (Brom)fietsers blijven gebruik maken van de fietsomleiding via de Oude Weerderdijk, Weerderdijk, Monseigneur Smetsstraat, Pastoor Bolsiusstraat en Crocuslaan (zie routekaartje). Het is verboden om als (brom)fietser gebruik te maken van de bypass.