Starthandeling aanleg Diepveldenweg

Nulplus

In augustus zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Diepveldenweg Eersel – Bergeijk – N397 gestart. Kort daarna is de aannemer begonnen met daadwerkelijke aanleg van de nieuwe weg. Op een aantal plekken in het gebied tussen Eersel en Bergeijk zijn de contouren van de nieuwe weg al goed te zien. Op maandag 16 november verrichtten gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant, wethouder Mathijs Kuijken van de gemeente Bergeijk en wethouder Steven Kraaijeveld van de gemeente Eersel, op symbolische wijze de officiële starthandeling van de werkzaamheden. Vanwege de huidige coronamaatregelen is ervoor gekozen deze handeling te verrichten met slechts een beperkt aantal mensen.

De nieuwe weg wordt ruim vier kilometer lang met twee fietstunnels, een ovatonde en een rotonde ter hoogte van de Boevenheuvel op de provinciale weg N397. Als alles volgens verwachting verloopt, zijn de werkzaamheden rond de zomer van 2021 afgerond.

Verbetering verkeersstructuur en afname sluipverkeer

De aanleg van de Diepveldenweg geeft een forse impuls aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen Eersel en Bergeijk. Enerzijds is de nieuwe weg een verbetering van de verkeersstructuur. Er wordt een nieuwe noordelijke ontsluiting voor de dorpskernen Bergeijk en Luyksgestel richting de N397 gerealiseerd. Anderzijds zal met de realisering van de nieuwe weg het sluipverkeer in de kern Eersel (met namen in de Hazenstraat) en het buitengebied van Eersel en Bergeijk sterk afnemen. Naast de weg worden er twee fietstunnels gerealiseerd waardoor het fietsverkeer tussen Bergeijk en Eersel op een veilige manier de nieuwe weg kunnen kruisen.


klik hier om de video te bekijken op youtube: https://youtu.be/boZIP6-n2uI 

Proces en planning

In 2012 tekenden de gemeenten Bergeijk, Eersel en de provincie Noord-Brabant een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van de nieuwe Diepveldenweg. Het project was kort daarvoor onderdeel geworden van het breed gedragen Gebiedsakkoord N69 van de provincie Noord-Brabant. De gemeenten startten in 2012 met de verwerving van de benodigde gronden, het ontwerp en de landschappelijke inpassing van de weg en de aanpassing van de bestemmingsplannen. Begin maart van dit jaar hebben de gemeenteraden van Bergeijk en Eersel de bestemmingsplannen vastgesteld. Nu ook de technische voorbereiding en aanbesteding van de uitvoering is afgerond, is ook de daadwerkelijke uitvoering gestart.