Start voorbereidende werkzaamheden aanleg Diepveldenweg N397

Nulplus

Vanaf maandag 24 augustus starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Diepveldenweg Eersel – Bergeijk – N397. Daarom wordt de weg Stokkelen / Bergeijksedijk ter hoogte van Lage Heide afgesloten voor doorgaand verkeer, met uitzondering van het langzame verkeer en hulpdiensten.

De afsluiting duurt tot 1 oktober. In deze periode worden de kabels en leidingen verlegd. De daadwerkelijke aanleg, van de ruim vier kilometer lange weg met twee fietstunnels, een ovatonde en een rotonde ter hoogte van de Boevenheuvel op de provinciale weg N397, start in oktober van dit jaar. De verwachting is dat de weg eind 2021 in gebruik kan worden genomen.

Omleidingen en bereikbaarheid

Tijdens de afsluiting van Stokkelen is een omleiding van kracht via de Mr. Pankenstraat, Eykereind, Enderakkers, N397 en Schadewijkstraat (Eersel). Woningen en bedrijven blijven bereikbaar vanuit Eersel via Stokkelen en vanuit Bergeijk via de Eerselsedijk.

Verbetering verkeersstructuur en afname sluipverkeer

De aanleg van de Diepveldenweg geeft een forse impuls aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen Eersel en Bergeijk. Enerzijds is de nieuwe weg een verbetering van de verkeersstructuur. Er wordt een nieuwe noordelijke ontsluiting voor de dorpskernen Bergeijk en Luyksgestel richting de N397 gerealiseerd. Anderzijds zal met de realisering van de nieuwe weg het sluipverkeer in de kern Eersel (m.n. Hazenstraat) en het buitengebied van Eersel en Bergeijk sterk afnemen. Naast de weg worden er twee fietstunnels gerealiseerd waardoor het fietsverkeer tussen Bergeijk en Eersel op een veilige manier de nieuwe weg kunnen kruisen.

Proces en planning

In 2012 tekende de gemeenten Bergeijk, Eersel en de provincie Noord-Brabant een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van de nieuwe Diepveldenweg. Het project was kort daarvoor onderdeel geworden van de breed gedragen Gebiedsakkoord N69 van de provincie Noord-Brabant. De gemeenten starten in 2012 met de verwerving van de benodigde gronden, het ontwerp en de landschappelijke inpassing van de weg en de aanpassing van de bestemmingsplannen. Begin maart van dit jaar hebben de gemeenteraden van Bergeijk en Eersel de bestemmingsplannen vastgesteld. Nu ook de technische voorbereiding en aanbesteding van de uitvoering is afgerond, kan de daadwerkelijke uitvoering starten.

Later in het jaar zullen de gemeenten samen met de provincie nog een officiële starthandeling uitvoeren.

Meer informatie over de werkzaamheden van de Diepveldenweg vind je op de website van mobiliteit in De Kempen