Start archeologisch veldonderzoek Nieuwe N69

Nieuwe N69

Donderdag 13 juni a.s. start Boskalis met de archeologische veldonderzoeken voor de Nieuwe N69. De bodem wordt in het veld onderzocht op eventuele vondsten van vroegere culturen en structuren.  

Vooraf is er een uitgebreid vooronderzoek gedaan om te bepalen hoe groot de kans is dat er archeologische resten in de grond zitten. Met het veldonderzoek wordt systematisch bekeken of er ook daadwerkelijk sporen en/of vondsten zijn.

Op basis van het vooronderzoek worden nu op de volgende locaties proefsleuven gegraven: bij beekdal de Run en beekdal de Keersop / N397 (zie bijgevoegde  kaartjes). Het veldonderzoek duurt enkele weken.

Na de zomer volgt meer veldonderzoek op nog nader te bepalen locaties.

Locatie beekdal De Keersop

Locatie beekdal De Run