Start aanleg voetgangersbrug Heers 

Nieuwe N69

Over de Nieuwe N69 worden drie voetgangersbruggen aangelegd; Heers, Einderheide en Braambos. De werkzaamheden voor voetgangersbrug Heers starten in de week van 11 mei.  Boskalis Nederland brengt voor de fundering eerst 8 palen in de grond aan. Omdat naast deze brug een grote transportleiding ligt die gevoelig is voor trillingen, is het nodig om de palen trillings- en geluidsarm in de grond te plaatsen. Dit zorgt voor minimale hinder. Deze funderingswerkzaamheden nemen circa twee dagen in beslag. Hierna worden de betonnen fundatiebalken geplaatst en bouwen we verder aan de brug. Hierbij wordt geen geluidshinder verwacht. De werkzaamheden aan de brug nemen 11 maanden in beslag en zijn naar verwachting in mei 2021 gereed. 

Kijk voor het ontwerp van de voetgangersbruggen op de digitale kaart: www.grenscorridorn69.nl/kaartN69  

Voetgangers, fietsers en ruiters/menners kunnen gewoon gebruik blijven maken van de route. Hiervoor is een korte omleidingsweg aangelegd, net zoals de huidige route is dit een zandpad. Alleen bij de kruising met de bouwweg  liggen betonplaten. Deze bouwweg, die grotendeels op dezelfde locatie als de Nieuwe N69 ligt, is speciaal aangelegd voor het bouwverkeer om de omliggende kernen te ontlasten.