Start aanleg bouwweg voor bouwverkeer Nieuwe N69

Nieuwe N69

Vanaf 4 november start Boskalis Nederland met de aanleg van een werkweg voor bouwverkeer en de inrichting van de bouwlocaties voor de aanleg van Nieuwe N69. De aanleg van de bouwweg duurt enkele weken en wordt uitgevoerd op werkdagen van 07:00 tot 19:00 uur. De aannemer verwacht nauwelijks tot geen hinder, omdat er veel in het vrije veld wordt gewerkt.

Minder overlast

De bouwweg wordt aangelegd om de bouwlocaties bereikbaar te maken en de dorpskernen zoveel mogelijk te ontlasten van bouwverkeer. Door deze tijdelijke weg over het tracé van de Nieuwe N69 maakt het bouwverkeer tijdens de aanlegfase van de Nieuwe N69 zo min mogelijk gebruik van de lokale wegen. Toch ontkomt Boskalis er niet aan om voor de aan- en afvoer van materialen gebruik te maken van het hoofdwegennet om op de bouwweg te komen. De hoofdwegen die gebruikt worden zijn A2-Kempenbaan (Veldhoven), A67-N397, N396 en N69 (Luikerweg).

De tijdelijke weg voor bouwverkeer, die van de Locht in Veldhoven tot de Luikerweg in Valkenswaard loopt,  ligt zoveel mogelijk op dezelfde plek als waar de Nieuwe N69 komt.

Werkzaamheden

De aanleg van de bouwweg duurt enkele weken en bestaat onder ander uit het leggen van rijplaten en het aanleggen van werk in- en uitritten met bebording. Zodra de bouwweg gereed is, wordt gestart met de aanvoer van grond voor de aanleg van de grondterpen van de beekdalbruggen Run en Keersop. Daarnaast worden de bouwlocaties ingericht met o.a. keetvoorzieningen en opslag voor materialen.