Stand van zaken Nieuwe N69

Nieuwe N69

De voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe weg N69 zijn in volle gang. En dat zijn er nogal wat. Een overzicht van de laatste stand van zaken en geplande werkzaamheden op korte termijn.

Goedbezochte informatiebijeenkomst

Maar liefst 300 geïnteresseerden bezochten de informatiebijeenkomst Nieuwe N69 op 16 april. Aannemer Boskalis presenteerde op hoofdlijnen de aanpak, werkwijze en planning voor de aanleg van de nieuwe weg. Daarna konden geïnteresseerden in gesprek met Boskalis en de provincie. Het ging over onder andere het ontwerp, natuur, ruimtelijke kwaliteit, gebruik van duurzame materialen en planning & verkeer. Bezoekers konden ook in gesprek met de aanwezige partners (de gemeenten Veldhoven, Bergeijk en Valkenswaard en waterschap De Dommel) over gerelateerde Grenscorridor N69-projecten. In september staan er nieuwe bijeenkomsten per gemeente gepland over wat er gaat gebeuren en wat dat voor u betekent. Het ontwerp, de uitvoeringswijze, planning, hinder en hinderbeperkende maatregelen komen dan gedetailleerder aan bod. Overigens organiseren beide partijen op 2 juli een informatiebijeenkomst over het project Groot Onderhoud aan het zuidelijk deel van de N69 (Luikerweg – Belgische grens).

Gezamenlijke bouwkeet

Op 30 april is begonnen met de aanleg van het terrein voor de bouwkeet. De teams van Boskalis en provincie betrekken beide deze zomer de bouwkeet om in het projectgebied optimaal te kunnen samenwerken. De keet, ten zuiden van de N397 tegenover de Keersopperdreef, wordt de komende 2,5 jaar hun nieuwe onderkomen.

Archeologisch onderzoek

In juni starten de archeologische onderzoeken. Op een aantal locaties worden proefsleuven gegraven. De archeologen zoeken naar structuren die kunnen wijzen op sporen en restanten uit vroegere samenlevingen en culturen. Die gaan ze veilig stellen voor eventueel verder onderzoek en zorgvuldig toekomstig behoud. Niet Gesprongen Explosieven onderzoek Het eerste onderzoek naar mogelijke Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog is afgerond en heeft geen vondsten opgeleverd. In de zomermaanden gaat de aannemer verder op andere locaties. Veiligheid staat hierbij voorop; er geldt een specifieke werkwijze en regelgeving, om veiligheid in het werkgebied te garanderen. Boskalis is gecertificeerd om niet gesprongen explosieven te mogen benaderen en verwijderen. Na vooronderzoek en analyse benaderen experts de verdachte locaties (locaties met een mogelijk NGE in de grond). Dat gebeurt met een beveiligde graafmachine en handmatig, laagje voor laagje, tot het object is blootgelegd. Is het daadwerkelijk een niet gesprongen explosief, dan wordt deze verwijderd of ter plaatse veilig gesteld. Het explosief gaat dan in een speciaal daarvoor bestemde beveiligde container, om later veilig af te kunnen voeren en onschadelijk te maken. 

Bomenkap

Vanaf augustus wordt gestart met de  noodzakelijke bomenkap om ruimte te maken voor de nieuwe weg. Alle bomen in het projectgebied zijn in kaart gebracht. Behoud van de bomen was daarbij het uitgangspunt. Elke boom is apart bekeken en ingemeten. Daarna is het wegontwerp erover uitgerold. Waar mogelijk is het ontwerp aangepast om bomen te sparen. Elke boom die tóch moet worden gekapt, wordt gecompenseerd: er wordt dan een andere boom op een nieuwe plek voor teruggeplant. Lees meer over de aanpak flora en fauna.

Kabels en leidingen

Na de zomer start het verleggen van kabels en leidingen op drie locaties: op de Leemdijk, de Broekhovenseweg en de Molenstraat. De uitvoering wordt gedaan door de aannemers van de nutsbedrijven.

Inrichting bouwterrein

Vanaf oktober beginnen we met de inrichting van het bouwterrein, ofwel de locatie waar de nieuwe weg komt, inclusief de aanleg van de tijdelijke waterhuishouding en de bouwweg. Om tijdens de bouw zo min mogelijk overlast te veroorzaken, wordt buiten de dorpen om een speciale bouwweg aangelegd voor bouwverkeer. Deze loopt van de Locht in Veldhoven tot de huidige N69 (Luikerweg) en komt op ongeveer dezelfde plek te liggen als de nieuwe weg. Zo ontlasten we de dorpskernen zo veel mogelijk. Om de bouwweg te bereiken wordt gebruik gemaakt van het hoofdwegennetwerk.

Groot Onderhoud N69 Zuid

De uitvoering van het Groot Onderhoud op de N69 Zuid start na de zomer. Het groot onderhoud vindt plaats aan het deel Luikerweg - Belgische grens.