September en oktober werkzaamheden kabels en leidingen Broekhovenseweg

Nieuwe N69

Vanaf 2 september t/m medio oktober worden er werkzaamheden in de berm uitgevoerd langs de Broekhovenseweg. Ter voorbereiding op de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69 voert firma Hurkmans (in opdracht van Enexis) eerst een gestuurde boring uit, zodat daarna de kabels en leidingen kunnen worden verlegd.  

De werkzaamheden vinden plaats in de berm, lokaal kan er een halve rijbaan worden afgezet om veilig te kunnen werken. Bij deze werkzaamheden verwachten we nagenoeg geen hinder.

Aanwonenden zijn reeds op de hoogte gebracht door Enexis.