Reconstructie Westerhovenseweg

Nulplus

De voorbereiding voor de herinrichting van de wegen in de kern Dommelen (gemeente Valkenswaard) is in volle gang. De werkzaamheden aan de Westerhovenseweg en een gedeelte van de Brouwerijdreef, starten in de week van 16 augustus en duren maximaal vier maanden.

De gemeente Valkenswaard probeert deze periode uiteraard zo kort mogelijk te houden en slim te organiseren in overleg met de aannemer. De aanbestedingsprocedure loopt momenteel, medio juli is bekend wie de aannemer wordt. Vervolgens bepaalt de aannemer in overleg met de gemeente hoe de werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden, met de minste overlast voor de inwoners.

Nieuwe N69 en herinrichting

Door de komst van de nieuwe N69 worden de wegen in Dommelen drukker. Om dit zoveel mogelijk te beperken, is de afgelopen jaren samen met inwoners tijdens bijeenkomsten, hard gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en Dommelseweg in Valkenswaard. De provincie heeft een mobiliteitsvisie opgesteld om het wegennetwerk rondom de nieuwe N69 te verbeteren. De nieuwe N69 sluit aan op de A67 bij Veldhoven, waardoor omliggende gemeenten ook hun wegen aan moeten passen. Hierdoor wordt in buurgemeenten Waalre, Bergeijk, Eersel en Veldhoven aan de weg gewerkt. Het is heel vervelend dat we in Dommelen flink aan de weg moeten timmeren, maar het is onvermijdelijk. Uiteindelijk wordt de bereikbaarheid van de regio beter. In oktober wordt waarschijnlijk de nieuwe N69 alvast opengesteld, in Dommelen Zuid is de reconstructie dan ook een stuk verder gevorderd. Op de nieuwe N69 vinden nog restwerkzaamheden plaats totdat de weg later definitief wordt opgeleverd.

Eindresultaat

Uiteindelijk krijgen inwoners een mooiere Westerhovenseweg terug waar rustiger gereden wordt (30 km/u zone) en fietsers alle ruimte krijgen (gescheiden fietspad) in een groene omgeving. Ook komt er meer parkeerruimte en wordt gekeken naar de waterberging op plekken waar dat een probleem is. Vervolgens wordt gewerkt aan de Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Dommelseweg en Venbergseweg waarbij de inwoners ook hun bijdrage aan de ontwerpen hebben geleverd.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden starten half augustus bij de Westerhovenseweg met een stukje Brouwerijdreef, tot aan de bocht bij het Goudenrijderhof. De verharding wordt verwijderd en de nutsbedrijven verleggen kabels en leidingen. Er wordt op gelet dat die locatie goed bereikbaar blijft voor eventueel onderhoud. Om alle werkzaamheden zo snel en goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt de Westerhovenseweg voor doorgaand verkeer afgesloten voor maximaal 4 maanden. Dat is een lange periode. Samen met de aannemer kijkt de gemeente nog goed naar de fasering van de werkzaamheden om de overlast voor inwoners te beperken en het werk zo snel en slim mogelijk te organiseren. Het is begrijpelijk dat deze overlast heel vervelend is voor inwoners en andere weggebruikers. Uiteraard is er aandacht voor de veiligheid van inwoners en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Inwoners kunnen bij hun woning via loopplaten. Meer duidelijkheid komt na half juli. De aannemer heeft dan in overleg met de gemeente bedacht in welke fasering de weg wordt aangepakt. Lees ook: nieuwe informatie reconstructie Westerhovenseweg.

Omleidingsroutes

Om het verkeer zo goed mogelijk om te leiden, worden tijdig borden geplaatst. Het verkeer vanuit Eersel, Bergeijk en Westerhoven wordt omgeleid via de N69 naar de Luikerweg. Het verkeer vanuit Dommelen gaat via de Bergstraat, Dommelseweg, Luikerweg en het zuidelijke deel van de N69 dat is opengesteld, richting Eersel.

Meteen wateropvang en vergroening

Bij het aanleggen van de Westerhovenseweg houdt de gemeente meteen rekening met de opvang van regenwater bij hevige buien. De weg komt lager te liggen dan de omliggende woningen en fungeert zo als waterbuffer. Het riool is niet opgewassen tegen hevige stortbuien zoals de afgelopen jaren in juni regelmatig voorkwam. Grotere buizen aanleggen is geen oplossing. Door de weg lager te leggen, wordt het overtollige water, wat niet direct het riool in kan, voor een korte periode opgevangen op de weg. Dan loopt het de woningen niet in. In de hele gemeente werken we aan een ‘natuurlijke’ wateropvang door ook meer vergroening aan te brengen.

Slecht bereikbaar

Door de afsluiting zijn de woningen aan de Westerhovenseweg en een klein gedeelte van de Brouwerijdreef in deze periode (grotendeels) niet per auto bereikbaar, maar wel per fiets en te voet. De bedoeling is tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren in de Crocuslaan. Met loopplaten blijven de woningen gewoon bereikbaar. Ook met minder valide inwoners, wordt rekening gehouden. De gemeente beseft dat deze afsluiting extra vervelend is voor inwoners, met hun werk aan huis, die bijvoorbeeld moeten laden of lossen. Daarom hoopt de gemeente in overleg met de aannemer de werkzaamheden zo slim en snel mogelijk te organiseren, om de overlast te beperken.

Op de hoogte

De komende periode worden inwoners zo goed mogelijk op de hoogte gehouden over de werkzaamheden aan de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef en omgeving. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl of volg het gemeentenieuws, social media en kijk op de webpagina Dommelen-Zuid.