Q&A meest gestelde vragen over de Nieuwe N69

Nieuwe N69

Vanaf maandag 18 oktober is de Nieuwe N69 opengesteld voor verkeer. Mogelijk heeft u vragen wanneer u voor het eerst over de weg rijdt. Hieronder alvast een overzicht met antwoord op de meest gestelde vragen over de weg. 

Hoeveel reistijd bespaart de Nieuwe N69? 
Tussen de aansluiting op de Luikerweg en de A67 bij Veldhoven (Locht) bespaar je zo’n 7 minuten. Los daarvan zal er ook minder vaak vertraging zijn door files die vaak voorkwamen op de oude route.  

De weg is nog niet ingetekend in Google Maps en andere navigatiesystemen
De online route/navigatiediensten zijn geïnformeerd over de wijzigingen in de wegenstructuur. Zij bepalen echter zelf wanneer zij hun kaarten daadwerkelijk aanpassen. Er zijn ook diensten die wijzigingen in het wegennet automatisch signaleren en doorvoeren aan de hand van locatiegegevens van weggebruikers.

Mag landbouwverkeer gebruik maken van de nieuwe N69?
Nee. Voor landbouwverkeer verandert er niets; zij kunnen gebruik blijven maken van hun gebruikelijke routes.

Waar moet verkeer naar uitwijken bij pechgevallen of passerende hulpdiensten? Hoe kunnen hulpdiensten passeren?
De nieuwe weg heeft verstevigde bermen, opgebouwd uit draagkrachtig materiaal met daarop een laagje met ingezaaide grond. Voor het laten passeren van hulpdiensten, maar ook in geval van pech, kun je dus veilig uitwijken in de berm. Om deze reden is aan de rechterzijde van beide rijbanen ook onderbroken markering aangebracht. Ook op de viaducten is de uitwijkruimte meegenomen d.m.v. extra breed asfalt. 

Waarom staat er geen geleiderail in de middenberm?
Er staat geen geleiderail om het mogelijk te maken dat hulpdiensten fysiek een pechgeval kunnen passeren in een noodgeval.

Waarom is de rechter kantstreep niet doorgetrokken?
De onderbroken kantstreep betekent dat je hier eventueel de berm in mag, bij een pechgeval. De linker kantstreep is niet onderbroken. Je mag dus niet naar links uitwijken. Dergelijke wegaanleg wordt in Nederland al heel vaak toegepast en is gebaseerd op Europese wetgeving.

Waarom is op de beekdalbruggen zo’n brede strook asfalt aangebracht?
Het asfalt is hier extra breed om uitwijkruimte te creëren voor het laten passeren van hulpdiensten, of in geval van pech.

Worden langs de nieuwe weg nog bomen aangeplant?
Ja, dit gebeurt in het aankomende plantseizoen (vanaf eind oktober).

Waarvoor zijn de camera’s t.h.v. het Einderheidebos?
De nieuwe weg doorkruist een groen gebied. Daarom is goed nagedacht over voorzieningen om flora en fauna zo min mogelijk te belasten en waar mogelijk te beschermen. Ook in het kader van de verkeersveiligheid. Een van die voorzieningen is een elektronisch wildwaarschuwingssysteem, ter hoogte van het voetgangersviaduct Einderheide. Dit systeem maakt de kans kleiner dat bijvoorbeeld reeën worden aangereden. De materiele schade bij dit soort aanrijdingen is enorm. Daarnaast beschermt het systeem de dieren die de weg oversteken.
Ter hoogte van het bosgebied Einderheide staan sensoren in de berm. Op het moment dat deze sensoren wild detecteren, wordt het wildwaarschuwingssysteem geactiveerd. De weggebruiker ziet dan via elektronische borden een waarschuwing: “overstekend wild”, gecombineerd met een verlaagde maximumsnelheid. Het detectiesysteem wordt ondersteund door camera’s om vast te kunnen stellen welke diersoorten er oversteken.

Waarom is de Nieuwe N69 niet verlicht?
Een N-weg buiten de bebouwde kom wordt in principe niet verlicht. Zo is er geen lichthinder voor omwonenden en wordt de natuur niet verstoord. 

Waarvoor dienen de grote houten palen in de berm?
Dit zijn roofvogelpalen. Gebleken is dat roofvogels regelmatig op hectometerbordjes gaan zitten wanneer zij in de berm op zoek gaan naar een prooi. Omdat de bordjes dicht langs de weg staan, worden de vogels vaak geraakt door het verkeer. Met de roofvogelpalen kunnen de vogels op een veilige afstand en hoogte ten opzichte van de weg zitten.

Waarvoor dienen de vierkante palen in de berm?
Naast het gericht toepassen van inheemse zadenmengsels in de bermen langs de Nieuwe N69 hebben wij ook gekeken naar verblijfsmogelijkheden voor insecten en wilde bijen langs de weg. Hiervoor hebben we verspreid over het traject tientallen insectenpalen geplaatst. De palen zijn elk voorzien van ruim 200 gaatjes van 5, 8 en 10mm en circa 12cm diep die verschillende insecten de mogelijkheid geeft om te nestelen. Door het aanbieden van een combinatie van voedsel en verblijfplaatsen creëren we een sterk biodivers lint in het landschap en leveren daarmee een bijdrage aan de ondersteuning van onze kwetsbare insectenpopulaties.

Wat betekenen de bordjes “let op, folieconstructie” in de verdiepte liggingen t.h.v. de Molenstraat en Broekhovenseweg?
De verdiepte liggingen van de N69 t.h.v. de Molenstraat en de Broekhovenseweg zijn aangelegd onder het niveau van de grondwaterspiegel. Om de verdiepte liggingen droog te kunnen houden zijn op deze locaties ondergrondse waterdichte folieconstructies toegepast. Voor bedrijven die in de toekomst werkzaamheden gaan uitvoeren langs de weg, bijvoorbeeld aan kabels en leidingen, borden of bomen, is het belangrijk om te weten dat op deze locaties een folieconstructie aanwezig is. Deze mag namelijk niet worden beschadigd.

Waarvoor wordt de energie gebruikt die opgewekt wordt d.m.v. de zonnepanelen op de beekdalbruggen?
De opgewekte energie wordt gebruikt voor de verlichting van de weg (afritten) en weggebonden systemen. Zoals de pompinstallaties in de twee verdiepte liggingen en het elektronische wildwaarschuwingssysteem.

Wat zijn de betonnen blokken die op enkele plekken langs de weg te zien zijn?
In het buitengebied rondom de Nieuwe N69 zijn deze zomer elf betonnen kunstobjecten geplaatst; bijzonder vormgegeven sculpturen met een verhaal. Deze gebiedsiconen markeren de verbinding tussen de nieuwe weg en het groene landschap en bieden een plek voor ontmoeting en historie.

Waarvoor is de tunnel in het weiland onder de Broekhovenseweg? 
De tunnel onder de Broehovenseweg is een veetunnel. Deze is aangelegd zodat vee de Broekhovenseweg kan kruisen zonder de weg en het fietspad over te moeten steken.