Provincie en Boskalis winnen Duurzame Parel 2021 met Nieuwe Verbinding N69

Nieuwe N69

Deze week is bekendgemaakt dat de Nieuwe Verbinding N69 dit jaar de Duurzame Parel ontvangt. Dit is een prijs die jaarlijks door Duurzaam GWW wordt uitgereikt aan een combinatie van opdrachtgever en opdrachtnemer, die in een Grond-Weg-Waterbouw-project meer dan gemiddelde aandacht hebben besteed aan het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW of elementen daaruit.

De nieuwe N69, die in de gebruiksfase volledig energieneutraal is, is daar een mooi voorbeeld van. De 8,5km lange nieuwe weg wordt aangelegd om de doorstroming van verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het grenscorridorgebied tussen België en de A67 bij Veldhoven te verbeteren.

Juryrapport

De onafhankelijke jury met deskundigen van zowel de kant van opdrachtgevers als marktpartijen geeft in haar juryrapport aan:

“Provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland hebben op overtuigende wijze aangetoond te werken volgens de transitielijnen van de green deal duurzaam GWW 2.0. Maar misschien is wel het allerbelangrijkste dat naast de aandacht voor waardecreatie door duurzaamheidsmaatregelen, het project onderdeel is van de structurele verduurzaming van het totale werkpakket van beide partijen. Duurzaamheid als “business as usual”. Dus niet alleen bij een project, maar als onderdeel van de manier van werken van de totale organisatie. Dat laten deze partijen zien. Dit is waar we met de hele sector eigenlijk naar toe willen.”

Reactie Provincie: "Deze Duurzame Parel is een mooie kroon op de titel ‘meest duurzame opdrachtgever’ die de provincie de afgelopen 2 jaar al 2 keer ontving. De Duurzame Parel laat zien dat het duurzaam aanbesteden zich dus daadwerkelijk vertaalt in de uitwerking van een project en de werkwijze van de totale organisatie."

Reactie Boskalis: "Het winnen van de Duurzame Parel is voor Boskalis Nederland een bekroning op het Werk Nieuwe Verbinding N69, en onderstreept onze uitdagende duurzaamheidsambitie in samenhang met het creëren van professioneel partnerschap."

Contract: eisen en kansen

De provincie heeft vanaf de start al de ambitie om de nieuwe N69 uit te voeren als meest groene en duurzame weg van Brabant. Het contract bevat diverse eisen waaraan de opdrachtnemer minimaal moet voldoen. Daarnaast heeft de provincie in de aanbesteding de markt uitgedaagd om samen te komen tot een duurzame invulling van de opgave. Boskalis Nederland heeft deze uitdaging opgepakt, dat blijkt onder meer uit:

  • 25% CO2-reductie t.o.v. het referentieontwerp;
  • Energieneutrale weg door integratie van zonnepanelen in de geluidsschermen van 2 grote beekdalbruggen die samen meer opleveren dan nodig is voor de gebruiksfase van de weg (verlichting en pompinstallaties);
  • 90% van alle toegepaste grondstoffen bestaat uit hergebruikte materialen;
  • Ontwikkeling en realisatie van 3 toonaangevende duurzame innovaties op het gebied van asfalt en beton;  
  • Diverse maatregelen die meerwaarde bieden aan de natuur en biodiversiteit rondom de Nieuwe Verbinding N69, zoals extra fauna passages en hop-overs.

Bekijk hier onze film over de 'groenste weg van Brabant'.