Proefvak met duurzaam asfalt op ketenterrein Nieuwe N69

Nieuwe N69

Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om de Nieuwe N69 de meest groene en duurzame weg van Brabant te maken. Boskalis heeft in haar aanbieding destijds op genomen met biobased en circulaire materialen aan de slag te gaan en innovatieve pilots binnen het project te gaan uitvoeren.

Boskalis is inmiddels een half jaar intensief achter de schermen aan de slag en nu worden de eerste stappen op het gebied van innovaties zichtbaar.

Tijdens de ontwerp en realisatiefase van de Nieuwe Verbinding N69 worden door Boskalis minimaal vijf duurzame innovaties doorgevoerd. Het tijdelijk ketenpark van Boskalis aan de N397 fungeert daarbij als onderzoekslocatie. Hier wordt op vrijdag 21 juni een proefvak aangelegd met een innovatieve asfaltdeklaag. Bij dit asfaltmengsel is de aardoliehoudende bitumen (de lijmstof in asfalt die de steenachtige materialen bindt) vervangen door biobitumen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van  gerecycled asfalt.

Het aanbrengen van de asfaltlaag is één van de laatste handelingen bij de aanleg van de Nieuwe Verbinding. Dit staat gepland in 2021. Dat biedt dus ruimte om te innoveren en testen. Deze tijd wordt ondermeer gebruikt om een duurzamer asfaltmengsel in de praktijk te testen. Daarvoor wordt de toegangsweg van het ketenpark gebruikt.

Binnen Boskalis vindt op de speciale internationale onderzoeksafdeling veel onderzoek plaats naar de verduurzaming van asfalt. Het gebruik van gerecycled asfalt is hierin heel belangrijk. Daarnaast wordt veel onderzoek gedaan naar het vervangen van aardoliebestandsdelen (bitumen) door natuurlijke materialen.

Het asfaltmengsel in het proefvak bevat, naast een hoog percentage gerecycled asfalt, natuurlijke lijmstoffen. De aardoliehoudende bitumen is vervangen door natuurlijke bitumen. Deze zijn voor 50% afkomstig uit de natuur en voor 50% afkomstig uit agrarische reststromen. Op deze manier wordt de CO2 uitstoot bij de productie én verwerking van asfalt enorm gedrukt. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Noord-Brabant.

Tijdens het aanbrengen van de proefvakken monitort Boskalis het verwerkingsproces. Daarnaast worden de prestaties van de innovatieve deklagen objectief beoordeeld. Op deze manier kan de kwaliteit van het innovatieve asfaltmengsel in de praktijk worden getest én verbeterd. De resultaten van dit onderzoek zorgen er, samen met de uitkomsten van de andere Boskalisonderzoeken, ondermeer voor dat het asfalt dat bij de aanleg van de N69 wordt gebruikt nog duurzamer is.