Plan Keersopperbeemden goedgekeurd

Gebiedsimpuls

Definitief projectplan Keersoppperbeemden is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Waterschap de Dommel verwacht dit jaar nog aan de slag te gaan met de water- en natuuropgaven in het gebied tussen de Keersop/Loonderweg en Loverensedijk.

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de hydrologische omstandigheden en kwaliteit van de bodem en het (grond)water in het projectgebied Keersopperbeemden te verbeteren.