Nieuwe website verkeersmaatregelen gemeente Valkenswaard

Nulplus

De gemeente Valkenswaard bereidt zich voor op de komst van de Nieuwe N69. Een weg die veel invloed heeft op de bereikbaarheid en leefbaarheid van Valkenswaard. Om ongewenst sluipverkeer te voorkomen en de bereikbaarheid te optimaliseren is het noodzakelijk om verschillende wegen in Valkenswaard aan te passen.

Met de nieuwe website valkenswaard.watgebeurtervoormijndeur.nl wil de gemeente informatie hierover makkelijk en snel vindbaar maken. Op deze website zien inwoners van Valkenswaard wat er in hun buurt gebeurt en of zij met de gemeente kunnen meedenken over de plannen. Door het invullen van een postcode en huisnummer toont een kaart vervolgens welke projecten daar gepland zijn en wat dit project voor de omgeving betekent.

Pilot met Dommelen-Zuid

De website wordt nu ingezet voor het project ‘verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid’. Dit project is op 1 oktober gestart. Met de ervaringen uit dit project en verbetertips van de betrokken inwoners, optimaliseert de gemeente de website. Vervolgens worden andere geplande projecten toegevoegd. Zo ontstaat er een steeds completer beeld over wat er voor iemands deur, in de straat en in de wijk gebeurt.