Nieuwe natuur en fietspaden in Dommeldal de Hogt

Gebiedsimpuls

Op maandag 23 september is in gebied Dommeldal de Hogt het pas gerealiseerde natuur- en recreatieproject geopend.

5 hectare nieuwe natuur

In dit gebied, in het noorden van Waalre tussen Veldhoven en Eindhoven, is 5 hectare nieuwe natuur aangelegd in het Natuurnetwerk Brabant. Hiermee is een ecologische verbinding aangelegd tussen de Dommel en de bossen in het noorden van Waalre. Deze verbinding is voor de flora en fauna van belang. Zo ook voor de levendbarende hagedis. Deze hagedis is heel zeldzaam, maar in Waalre komt hij in een klein gebiedje voor. Als de levendbarende hagedis aanwezig is in een gebied, doen vaak ook veel andere (bijzondere) soorten het goed. De nieuwe natuur kon worden aangelegd door o.a. kavelruil met agrariërs. Hiermee compenseert gemeente Waalre tevens natuur die is verdwenen door o.a. aanleg van woonwijken.

Nieuwe fietspaden

In dit nieuwe natuurgebied is ook 4,6 km recreatief fietspad aangelegd dat de bestaande fietsroutes in het gebied verbindt. Hierdoor wordt het gebied toegankelijker. Twee fietsbruggen over de Dommel verbinden Waalre met Veldhoven en Eindhoven. De fietspaden zijn gemaakt van het duurzame en innovatieve GEOCRETE. Dit materiaal wordt gemaakt door de bestaande bodem op te pakken en te vermengen met hars. De fietspaden krijgen dan een natuurlijke uitstraling die past bij het gebied. Op plaatsen waar ook landbouwverkeer over de fietspaden rijdt zijn deze extra breed aangelegd met randen van grasbetonstenen.

Gebiedsimpuls Grenscorridor N69

Dommeldal de Hogt is een van de deelgebieden van de gebiedsimpulsmaatregelen die het Grenscorridorgebied aantrekkelijker moeten maken voor bezoekers en inwoners. Het Dommeldal is een waardevol natuurgebied. Het is uniek vanwege de verschillende soorten planten en dieren die er leven. De gebiedspartners zien kansen om een groen hart te creëren tussen Veldhoven, Waalre en Eindhoven door de natuurwaarde van dit gebied te behouden, uit te breiden en te verbinden met aangrenzende natuurgebieden.
De nieuwe natuur en fietspaden zijn tot stond gekomen door een succesvolle samenwerking tussen gemeenten, agrariërs, provincie, waterschap De Dommel, Natuurmonumenten, Groenontwikkelfonds, Gebiedsimpuls N69 en Brainport. Vanuit de Gebiedsimpuls Grenscorridor N69 wordt in het gehele Dommeldal bijgedragen aan de fiets- en wandelpaden en aan de inrichting en aanplant van natuur en landschap.

Meer over de gebiedsimpulsmaatregelen in Dommeldal de Hogt