N69 steeds beter zichtbaar

Nieuwe N69

Nu we alweer in het laatste kwartaal van 2020 zijn beland, is steeds beter zichtbaar hoe de Nieuwe Verbinding N69 er uit komt te zien. De bouw van de bruggen en viaducten vordert snel en het eerste asfalt voor de nieuwe weg is aangebracht.

Afronding verdiepte ligging Broekhovenseweg

Net als eerder bij de Molenstraat, is ook ter hoogte van de Broekhovenseweg een verdiepte ligging aangelegd. Deze werkzaamheden zijn in 6 weken uitgevoerd. Ook hier is gewerkt met een folieconstructie in plaats van betonconstructie. Deze bouwvorm levert besparingen op in tijd, materiaal en CO2-uitstoot. Met een ontwerplevensduur van 100 jaar is de folieconstructie uiterst duurzaam te noemen. De verdiepte ligging is nu klaar voor de aanleg van de wegconstructie en afwerking. De fundering voor het viaduct over de verdiepte ligging Broekhovenseweg is inmiddels aangebracht. De volgende stap is de bouw van de landhoofden. 

Verdiepte ligging Broekhovenseweg werkvloer poer

Verdiepte ligging Broekhovenseweg riolering

Kruisen Nieuwe Verbinding met Veldhovensedijk

Gedurende twee dagen werd de Veldhovensedijk in Riethoven afgesloten voor het verkeer. In die twee dagen is de wegfundering en de eerste laag asfalt van de Nieuwe Verbinding op deze plek aangebracht. Daarna is de Veldhovensedijk weer opengesteld. Uiteindelijk wordt deze weg onder Beekdalbrug de Run gelegd. Dit gebeurt naar verwachting medio 2021.

Met zo’n kortstondige afsluiting kunnen de werkzaamheden toch doorgang blijven vinden, zonder dat de omgeving daar lang last van heeft. Eind oktober volgt ook een kortstondige afsluiting van de Victoriedijk. Ook daar wordt gedurende twee dagen de wegfundering en eerste laag asfalt van de Nieuwe Verbinding aangelegd. We zorgen ervoor dat verkeer na de afsluiting weer gebruik kan maken van de Victoriedijk. 

Veldhovensedijk

Asfalt tracé Nieuwe Verbinding

In het vorige voortgangsbericht berichtten we al over het gebruik van asfaltgranulaatcement (agrac) voor de wegfundering. Dit wordt verkregen uit gerecycled asfalt en cement en zal uitharden na het aanbrengen. Hierdoor kan worden volstaan met een minder dik asfaltpakket, wat een stuk duurzamer is. Tussen de Locht en de Broekhovenseweg is inmiddels de eerste laag asfalt aangebracht. De rest van de Nieuwe Verbinding volgt dit jaar nog. De geluidsreducerende asfaltdeklaag wordt in het derde kwartaal van 2021 aangebracht, vlak voordat de Nieuwe Verbinding open gaat.

 Asfalt onderlaag

Rotondes Luikerweg

In de eerste helft van september werd het betonnen brugdek van het viaduct Luikerweg gestort. Binnenkort wordt de tijdelijke ondersteuning verwijderd. Daarna beginnen we met de aanleg van de betonnen rotondes voor de nieuwe aansluiting N69/Luikerweg. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn al gestart, de contouren van de rotondes zijn goed te zien.

Dek onderdoorgang Luikerweg