Mooie natuurontwikkeling in het Keersopdal en ’t Heike

Gebiedsimpuls

De gemeente Valkenswaard wil eind 2021 een deel van het Keersopdal inrichten als nieuwe natuur die ook voor recreanten toegankelijk wordt.

In het gebied kunnen wandelaars straks genieten van een afwisselend landschap met bloemrijke, natte hooilanden, groensingels, losstaande bomen en vochtig bos.

De geplande ontwikkeling sluit aan op de herinrichting van de Keersop door het Waterschap. *De voorgenomen ontwikkeling van het Keersopdal vindt plaats op twee locaties. De eerste is ‘t Heike (9 ha), ten noorden van de Loonderweg in Dommelen, ter hoogte van de samenvloeiing van de Keersop en de Dommel. De tweede locatie (15 ha) is de oostelijke flank van het beekdal van de Keersop, ter hoogte van Dommelen.

Wethouder Theo Geldens (Natuur en Milieu): “Ik ben heel enthousiast over deze natuurontwikkeling! Ze versterkt de natuur in het beekdal van de Keersop. Tegelijkertijd ontstaan mooie nieuwe mogelijkheden voor wandelaars om de natuur te beleven. En tot slot biedt ze kansen voor waterberging.”

Digitale informatiebijeenkomst op 10 maart

Vanwege de coronamaatregelen kan geen informatieavond gehouden worden. Daarom is er op woensdagavond 10 maart om 19.30 uur een digitale bijeenkomst over deze twee projecten voor alle belangstellenden. Een ecoloog van Bosgroep Zuid Nederland zal een presentatie verzorgen en toelichten hoe het huidige inrichtingsplan tot stand is gekomen. Ook schetst hij hoe u in de toekomst het gebied beleven kunt.

Tijdens de presentatie kunt u vragen stellen. Algemene vragen worden zoveel mogelijk tijdens de sessie beantwoord. Voor specifieke vragen of detail informatie kunt u een één-op-één afspraak maken op een later tijdstip.

Wilt u meer weten over deze twee projecten? Meld u dan aan voor de digitale informatiebijeenkomst. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar postbus@bosgroepzuid.nl. Dat kan tot en met 9 maart. Na aanmelding ontvangt u van de Bosgroep de digitale uitnodiging met een toegangslink voor de presentatie.

Kunt u geen mail sturen? Dan kunt u met vragen over de bijeenkomst bellen naar Bosgroep Zuid Nederland, via nummer (040) 2066360 en vragen naar de heer Pieter Cox.