Mooie mijlpaal! Verdiepte ligging Molenstraat afgerond

Nieuwe N69

Eind mei is Boskalis gestart met de aanleg van de verdiepte ligging van de nieuwe N69 ter hoogte van de Molenstraat. Ruim 6 weken later is de eerste fase van de klus geklaard! Wat ging er vooraf aan deze bijzondere aanleg en hoe is het verlopen?

VOORTRAJECT: VAN BETON NAAR FOLIE

Provincie Noord-Brabant heeft een bijzondere ambitie voor de Nieuwe verbinding N69. Het moet de ‘meest groene en duurzame weg van Brabant’ worden. De provincie zocht naar de aannemer met de juiste expertise en kwam uiteindelijk uit bij Boskalis. Vooral de reductie van CO2 emissie, ruimtelijke inpassing en het gebruik van biobased materialen stonden in het aanbod van Boskalis op de voorgrond.

In het oorspronkelijke ontwerp werd nog uitgegaan van een verdiepte ligging met een traditionele betonconstructie. Maar een dergelijke aanleg heeft ook veel nadelen: een bouwtijd van bijna een jaar, veel transport en er moet veel beton worden toegepast. Daarom onderzocht Boskalis het alternatief: bekleding van de verdiepte ligging met folie. Een aanpak met meer risico’s en dus haalde Boskalis experts aan tafel en werden de mogelijkheden uitgebreid doorgerekend. Ook met de Provincie en het Waterschap werden alle aspecten besproken. 

Beheersbare risico’s en veel groene voordelen

Uiteindelijk was duidelijk dat de risico’s van de folie-bekleding goed beheersbaar zijn. Zo kon de folie ‘in de droge’ worden aangebracht door toepassing van een bemalingsysteem. Het onttrokken diepere grondwater werd via een gesloten systeem in de directe omgeving weer terug in de grond gebracht.
Bovendien betekende deze aanpak een CO2 reductie van 3.400kg en werd de bouwtijd drastisch ingekort. Ook scheelt deze aanpak veel materiaal; maar liefst 18.000m3 minder beton en 1,6 mln kg wapeningsstaal! Met een ontwerplevensduur van 100 jaar is de folie uiterst duurzaam te noemen.

Door de kortere uitvoeringsduur én minder hinder van de aanleg is de leefbaarheid voor de omgeving tijdens het project aanzienlijk verbeterd. Het gebruik van folie in plaats van beton heeft ook voordelen voor het landschap. De taluds van de verdiepte ligging zijn mooi ingepast in de omgeving en gaan op in het natuurlijke landschap. 

DE AANLEG; SOEPEL EN SNEL

In de eerste fase van de aanleg is de verdiepte ligging ontgraven en werd de grondwaterstand verlaagd. Hiertoe is in twee weken tijd door vier graafmachines en zes dumpers twee keer ca. 50.000m3 grond verzet. Vervolgens is de volledig ontgraven verdiepte ligging bekleed met ca. 15.000m2 waterdicht folie, die ter bescherming is ingepakt met 30.000m2 gronddoek.

Daarna is de verdiepte ligging deels weer aangevuld en voorzien van een eigen afwateringssysteem. Het afwateringssysteem omvat ca. 600m1 rioolleiding, 28 rioolputten, een pompput, en  ca. 1200m1 drainageleiding. Hiermee wordt regenwater op de Nieuwe N69 afgevoerd uit de verdiepte ligging.
De werkzaamheden verliepen snel en soepel. Boskalis heeft de verdiepte ligging in zes weken gerealiseerd, zonder gebruik te maken van de twee weken buffertijd. De verdiepte ligging is nu klaar voor de aanleg van de wegconstructie en afwerking. 

HET VERVOLG; SUCCESAANPAK OP HERHALING

Nu deze werkzaamheden bij de Molenstraat zijn afgerond, start Boskalis na de bouwvak aan de volgende verdiepte ligging. Bij de kruising van de nieuwe N69 met de Broekhovenseweg wordt een tweede verdiepte ligging aangelegd. De Broekhovenseweg wordt met een viaduct over de verdiepte ligging heen gelegd. 
Het belang van stakeholders en het monitoren van de omgevingsrisico’s heeft altijd voorop staan. Maar het niet automatisch kiezen voor de traditionele weg heeft veel besparingen opgeleverd. Het denken in kansen voor een beter milieu zijn beloond!