Mogelijkheid tot aankoop percelen om natuur te beheren in beekdal de Run

Gebiedsimpuls

Waterschap de Dommel start een openbare verkoop van gronden in het projectgebied van beekdal de Run. Dit gebeurt volgens een gelijkberechtigingsprocedure. Het doel van deze procedure is om de gronden, die momenteel in bezit van het waterschap zijn, over te dragen aan eindbeheerders. De gronden liggen in de gemeenten Eersel, Bergeijk en Veldhoven. Het waterschap is op zoek naar particulieren, partijen of ondernemers die belangstelling hebben om deze natuurgronden te beheren. Tot 25 augustus 2021, 10.00 uur staat de voorinschrijving open.

Interesse in percelen

Verblijft of werkt u graag in de natuur? Wilt u een duurzame leefomgeving achterlaten voor uw kinderen? Of heeft u andere redenen om bij te dragen aan het natuurnetwerk bij de Run? Dan is natuurbeheer misschien iets voor u, of uw bedrijf  >>Lees verder