Mgr. Smetsstraat afgesloten: start bouw fietstunnel

Nieuwe N69

Met de komst van de Nieuwe N69 gaat de Mgr. Smetsstraat in de toekomst via een fietstunnel onder de nieuwe weg door. Zie onderstaande impressie en kijk op kaart N69 voor het ontwerp www.grenscorridorN69.nl/kaartN69

Om de bouw van de fietstunnel mogelijk te maken, wordt de weg ter plaatse van de nieuwe tunnel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf woensdag 1 april 2020. Vanaf dat moment kan het gemotoriseerd verkeer gebruik maken van een omleiding via Pastoor Bolsiusstraat – Venbergseweg – Luikerweg – Kempervennendreef en omgekeerd. Alle bestemmingen in het gebied – waaronder Toer en Wielerclub de Kempen, Fietscrossclub Lion d’Or en handelsonderneming Wijbenga – blijven daarmee bereikbaar. Zie onderstaande kaartje.

Bypass (brom)fietsverkeer

De bestaande fietsomleiding tussen Westerhoven en Dommelen via Oude Weerderdijk – Weerderdijk, Mgr. Smetsstraat, Pastoor Bolsiusstraat en Crocuslaan blijft tijdens de bouw van de fietstunnel gewoon in stand. De (brom)fietsers kunnen gebruik blijven maken van deze route en worden via een bypass langs de bouwplaats geleid. De bouwplaats wordt voor de veiligheid met bouwhekken afgesloten. Meer informatie over de fietsomleiding leest u hier: https://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/fietsomleiding-n397-dommelsedijk-tot-eind-2021

Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden aan de fietstunnel duren tot het voorjaar van 2021. Het bouwen van de fietstunnel in de Mgr. Smetsstraat wordt in verschillende stappen gedaan. De eerste fase betreft het verwijderen van de bestaande weg en het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Vervolgens wordt een bouwkuip van damwanden aangebracht, en wordt de bouwkuip ontgraven. Nog voor de zomer van 2020 worden de palen voor de tunnel geheid.

Na de zomer volgt het betonwerk van de tunnel. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de tunnel afgebouwd en de nieuwe wegconstructie aangelegd. Daarna kunnen de (brom)fietsers door de tunnel worden geleid en kan de tijdelijke bypass worden opgeheven.

Het bouwverkeer voor de fietstunnel maakt gebruik van de bouwweg op het tracé van de nieuwe N69, de Mgr. Smetsstraat wordt hier niet door belast.

En daarna

Na afronding van de bouw van de fietsroute kunnen (brom)fietsers er gebruik van gaan maken. Voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer wordt door de gemeente Valkenwaard gewerkt aan een alternatieve ontsluiting vlakbij de Mgr. Smetsstraat. Voor deze ontsluiting loopt nu nog een procedure. Voor vragen daarover verwijzen we u door naar de gemeente (kijk voor informatie op www.valkenswaard.nl ).