Meedenken over verkeerssituatie in Dommelen-Zuid

Nulplus

In Valkenswaard zal de aanleg van de Nieuwe N69 gevolgen hebben voor de verkeerssituaties in Dommelen-Zuid. De gemeente Valkenswaard wil dat de bereikbaarheid goed blijft en ook de leefbaarheid voor bewoners niet verminderd. Hiervoor werkt de gemeente aan lokale verkeersmaatregelen (nulplusmaatregelen). 

Een adviesgroep bestaande uit bewoners uit Dommelen en Valkenswaard hebben samen met de gemeente Valkenswaard en Provincie Noord-Brabant een advies opgesteld. Zij hebben onderzocht welke wegen in Dommelen extra aandacht behoeven. Dat zijn de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard. Dit advies is opgevolgd door het de gemeenteraad. U kunt hier het adviesrapport terug lezen.

Om het advies verder uit te werken betrekt de gemeente Valkenswaard graag de naaste bewoners. Er worden werkgroepen georganiseerd waarin de gemeente samen met bewoners en verkeerskundige naar de straten kijken. Iedere straat heeft een eigen werkgroep waarin vragen aan bod komen als: zijn er voldoende veilige oversteekplaatsen, wordt er vaak te hard gereden, komt er veel (vracht)verkeer door uw straat. Samen zoekt de gemeente Valkenswaard naar een totaal ontwerp om de straat leefbaar te houden. Inmiddels is het inschrijftermijn voor de werkgroepen gesloten.

Denk mee

Via de nieuwe website Dommelenzuid-inbeeld.nl kunnen inwoners van Valkenswaard meedenken over de leefbaarheid en bereikbaarheid van de genoemde straten en hun mening, idee, suggestie of zorg uiten. De website geeft de mogelijkheid om op een eenvoudige manier aan te geven wat u zou willen doen om de straat veilig en leefbaar te maken. Alles wat binnenkomt neemt de gemeente mee in de advisering over het plan.

Nulplusmaatregelen

Aanvullend op de aanleg van de weg – als onderdeel van de brede gebiedsopgave Grenscorridor N69 - nemen de provincie Noord-Brabant en gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre lokaal extra verkeersmaatregelen. De zogenoemde nulplusmaatregelen. Deze moeten de doorstroming op de lokale wegen verbeteren en het sluipverkeer tegengaan. 

Lees meer op de website van de gemeente Valkenswaard