Landbouwroute de Varkensakkers open

Nieuwe N69

Vandaag gaat de zogenoemde ‘langzaam verkeerverbinding’ tussen Braambos en Molenstraat via de Varkensakkers open. De koude oversteek Zandstraat komt hiermee te vervallen. Deze nieuwe route is bedoeld voor landbouwverkeer en vervangt straks de verbinding via de Keersopperdreef. Hoewel de bestaande route nog open blijft tot medio mei, heeft de route via de Varkensakkers de voorkeur. Dit vanwege de werkzaamheden aan de Nieuwe Verbinding N69. Half mei 2021 wordt de Keersopperdreef definitief afgesloten voor landbouwverkeer en afgewaardeerd naar fietsverbinding.

Op onderstaande afbeelding ziet u de huidige en nieuwe landbouwroute.