Korte omleidingswegen voor Molenstraat en Braambos

Nieuwe N69

Tijdens de werkzaamheden aan de Nieuwe N69 moet soms een kruisende weg tijdelijk opengebroken worden. Om er voor te zorgen dat het verkeer de route dan gewoon kan blijven gebruiken, legt de aannemer eerst een korte omleidingsweg aan langs de bouwwerkzaamheden. Op dit moment legt Boskalis twee korte omleidingswegen aan bij de Molenstraat (ter hoogte van het Polvokamp) en bij Braambos (richting Keersopperdreef). Beide zogenoemde 'bypassen' gaan respectievelijk vanaf 16 en 30 maart in gebruik. Het openstellen van de korte omleidingswegen is afhankelijk van de weersomstandigheden. De tijdelijke wegen worden geasfalteerd, wat niet mogelijk is bij slecht weer.

Boskalis en provincie streven naar minimale hinder voor de omgeving bij de aanleg van de weg. Tijdens de bouw van de N69 worden elf van de twaalf kruisende wegen opengehouden, o.a. door tijdelijke korte omleidingswegen aan te leggen. En bouwverkeer rijdt over een speciaal aangelegde bouwweg, om de omliggende kernen te ontlasten. 

Molenstraat

Bij de Molenstraat wordt de Nieuwe N69 half verdiept aangelegd. Tijdens de werkzaamheden wordt het deel van de Molenstraat ter hoogte van het Polvokamp tijdelijk opengebroken. De korte omleiding maakt het voor verkeer mogelijk om de route te blijven gebruiken. Zie kaartje.

Braambos

Van de Braambos richting Keersopperdreef wordt een voetgangersbrug (met fietsgoot) aangelegd, deze kruist straks met de Nieuwe N69. Tijdens de werkzaamheden voor de brug wordt een deel van de Braambos tijdelijk opengebroken. De korte omleiding maakt het voor verkeer mogelijk om de route te blijven gebruiken. Zie kaartje.

 Bypass Braambos

 Bypass Molenstraat

 

 

Verdiepte ligging Nieuwe N69 ter hoogte van Molenstraat

 Voetgangsersbrug Braambos