Kleine beekdalbrug over Keersop bij Dommelen beter voor beek, natuur en fietsers

Nieuwe N69

Het ontwerp voor de kleine beekdalbrug bij Dommelen gaat nu in formele procedure. Via deze brug kruisen zowel de Keersop als fietsverkeer de N397. Deze kleine beekdalbrug, die al in de ontwerpen en op de informatiebijeenkomsten te zien was, is een optimalisatie op het provinciaal inpassingplan waardoor instemming van Provinciale Staten nodig is.

Beter voor natuur, landschap en verkeersveiligheid

Bij de aanbesteding in 2018 gaf de provincie ruimte aan aannemers om extra kansen in het plan te verwerken, mits die van meerwaarde zijn voor de projectdoelstellingen en binnen het beschikbare budget te realiseren zijn. In het referentieontwerp was een gelijkvloerse fietsoversteek over de N397 voorzien, een fietstunneltje en verderop een smalle duiker voor de Keersop. Boskalis kwam met toen met het voorstel dit te combineren in een kleine brug over het beekdal. Dit heeft een positief effect op zowel de natuur, het landschap als de verkeersveiligheid. Het voorstel dat Boskalis in de aanbesteding deed is daarna verder uitgewerkt in het ontwerp (link) en afgestemd met partners en de omgeving. Ook op de informatieavonden is de kleine beekdalbrug gepresenteerd en goed ontvangen.

Alleen maar voordelen

Gedeputeerde Rik Grashoff: “Een kleine beekdalbrug zorgt voor een groter leefgebied voor de dieren en maakt het mogelijk dat de beekloop in de toekomst nog kan meanderen. Met deze verbetering van het plan komt de Keersop mooier tot zijn recht en krijgt meer ruimte. Er zijn eigenlijk alleen maar voordelen te noemen.”

Dat laatste onderschrijft gedeputeerde Christophe van der Maat: “De beekdalbrug zorgt voor een mooie route voor voetgangers en fietsers, maakt de verkeersituatie veiliger en het komt de waterhuishouding in het gebied ten goede. De aanleg ervan is ook nog eens goedkoper dan de plannen in het ontwerp tot nu toe.”

Instemming Provinciale Staten nodig

Deze beekdalbrug betekent een aanpassing van het Inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten een zo genoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven om de kleine beekdalbrug mogelijk te maken. Betrokken gemeenten en het waterschap staan positief tegenover de aanpassing van het ontwerp.

Om de leefbaarheid voor de bewoners en de bereikbaarheid in de regio te verbeteren, legt de provincie de Nieuwe Verbinding N69 aan. De Nieuwe Verbinding N69 loopt vanaf de Luikerweg in Valkenswaard naar de A67 bij Veldhoven en kruist daarbij de beken De Keersop en De Run. De Nieuwe N69 is eind 2021 klaar.


Afbeelding 1:
Situatie referentieontwerp met gelijkvloerse oversteek, aparte fietstunnel en duikertunnel

Afbeelding 2. Nieuwe situatie waarbij fietspad langs Keersop onder N397 doorgaat, met onderdoorgang Keersop (met meer ruimte voor Keersop) en gelijkvloerse oversteek is vervallen

De kleine beekdalbrug is sinds najaar 2019 al te zien in de ontwerpen. Bekijk hier de digitale kaart (link) en hier de PDF van de overzichtskaart (link).