Inloopbijeenkomst ontwerp projectplan waterwet Keersopperbeemden

Gebiedsimpuls

Op donderdag 13 februari organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst om u te informeren over het ontwerp projectplan waterwet Keersopperbeemden. De inloopbijeenkomst vindt plaats in het “Informatiecentrum N69” - Braambos 5 in Westerhoven. U bent van harte welkom om vrij binnen te lopen tussen 15.00 en 21.00 uur.

Waterschap De Dommel wil aan de slag met de herinrichting van het beekdal van de Keersop nabij de Keersopperbeemden. Het projectgebied van dit project beslaat het dal van de Keersop tussen de Valentinuskapel bij Westerhoven tot aan de Loonderweg bij Dommelen. Op dit moment zijn de inrichtingsmaatregelen uit het projectplan waterwet bekend en willen we deze graag met u delen. Tijdens de inloopbijeenkomst bieden we u vanuit verschillende invalshoeken informatie aan, namelijk vanuit: water, natuur, landschap & recreatie en een doorkijk naar de gehele Keersop. Verder laten we zien welke veranderingen de inrichtingsmaatregelen met zich mee brengen. Daarnaast is er ook informatie beschikbaar over de aanleg van de nieuwe N69. Er zijn medewerkers van de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard, Provincie Noord-Brabant, aannemer Boskalis en het waterschap aanwezig.

Inspraak en vervolg

Het ontwerp projectplan waterwet Keersopperbeemden ligt vanaf maart 2020 gedurende zes weken in de inspraak. De definitieve datum wordt tijdens de inloopbijeenkomst gecommuniceerd. Via deze inloopbijeenkomst hopen we uw mogelijke vragen te kunnen beantwoorden. Op basis van de inspraak werken we een definitief projectplan uit. Daarover neemt ons dagelijks bestuur in februari 2020 een besluit. Dan staat dit open voor beroep. Op dit moment staat de uitvoering voor 2021 in de planning.

We zien u graag op 13 februari.

Meer informatie: https://www.dommel.nl/keersop