Inloopbijeenkomst Keersop 29 maart a.s.

Gebiedsimpuls

Op woensdag 29 maart 2017 organiseren wij een open, informatieve inloopbijeenkomst over het project Keersop. Deze bijeenkomst is van 16-22 uur in het informatiecentrum Grenscorridor N69 aan Braambos 5 in Westerhoven.

In het gebied langs de Keersop, tussen de Vlieterdijk in het westen en de Dommelsedijk (N397) in het oosten, is in de jaren ‘90 het Natuurnetwerk ruim begrensd. Dit gebied heeft in totaal een oppervlakte van ca 320 ha. Bedoeling is dat de partners binnen een bepaalde begrenzing circa 170 ha Natuurnetwerk realiseren binnen 10 jaar. Inmiddels is bijna een derde (zo’n 65 ha) gerealiseerd.

Natuurnetwerk is niet het enige waaraan de partners willen werken. Beekherstel (Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water), herstel Natte Natuurparel en wateroverlast zijn enkele andere voorbeelden. Door al deze opgaven is er een grote behoefte aan een concrete begrenzing van het Natuurnetwerk. Zo wordt voor iedereen duidelijk waar, waaraan en hoeveel wordt gewerkt in het gebied. Tijdens de inloopbijeenkomst presenteren wij het voorstel voor concrete begrenzing en gaan daarover graag met u in gesprek.

De grondeigenaren in het gebied en direct betrokkenen zijn persoonlijk geïnformeerd en uitgenodigd. De bijeenkomst is open en dat betekent dat u ook voor meer info kunt binnen lopen tussen 16-22 uur wanneer het u uitkomt.