Inloopbijeenkomst Herinrichting Run Stevert, Heers en Grootgoor fase2

Gebiedsimpuls
beekdal de run

Op dinsdag 27 september 2022 organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst voor het project Beekdal de Run. U bent van harte welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur binnen te lopen in Dorpshuis de Höllekes, Korte Kerkstraat 7a, in Steensel. De projectmedewerkers staan klaar om u te informeren over de plannen voor de deelgebieden Stevert (gemeente Eersel en Bergeijk), Heers (gemeente Veldhoven) en Grootgoor fase 2. Bij verschillende tafels liggen de plankaarten klaar en geeft het waterschap een toelichting op de maatregelen en wat de effecten daarvan zijn op het beekdal. Ook geven zij informatie over de planning en het inspraakproces. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. 

Ontwerp-projectplan ter inzage

De plannen liggen ter inzage vanaf 1 september tot en met 12 oktober 2022 en zijn ook digitaal te bekijken op www.brabant.nl/terinzage.

Natuurlijk en klimaatbestendig beekdal

Samen met gebiedspartners werkt Waterschap De Dommel aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run. Een beekdal dat de gevolgen van klimaatverandering beter op kan vangen. Het doel is om verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te helpen en beter te kunnen omgaan met extreme regenval. De beek wordt op zo’n manier aangepast dat er geen hindernissen meer zijn voor vissen. De meeste wensen van bewoners gaan vooral over het wonen in een aantrekkelijke omgeving. Ze willen graag kunnen wandelen langs de Run. En de beek over kunnen steken. Naast wandelpaden komen er twee recreatieve plekken en maken ook ruiterpaden onderdeel uit van de plannen.

Ontwerp Projectplan ter inzage

De complete puzzel kan nu gedeeld worden. Naast de plannen voor de gebieden Stevert en Heers omvat dit projectplan nog een aantal extra maatregelen voor deelgebied Grootgoor. Op 19 juli 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel het ontwerp-projectplan officieel vastgesteld. Dit projectplan is, met alle bijbehorende relevante stukken, vanaf 1 september tot en met 12 oktober 2022 digitaal te bekijken op www.brabant.nl/terinzage.(externe link)
Op afspraak kan de papieren versie worden bekeken bij de volgende organisaties:
·        Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
·        Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1,’s-Hertogenbosch
·        Gemeente Veldhoven, Meiveld 1, Veldhoven
U kunt hiervoor contact opnemen met Waterschap De Dommel, tel: 0411-618618.

Projectgebied

Het inrichten van beekdal de Run maakt deel uit van de gebiedsimpuls N69. Hierin hebben verschillende organisaties rondom de N69 afgesproken de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Waterschap De Dommel heeft de opdracht om het beekdal tussen de N397 in Eersel tot aan de samenkomst met de Dommel te Veldhoven opnieuw in te richten. Het projectgebied is verdeeld in drie deeltrajecten: Stevert, Grootgoor en Heers.

Kempense Plassen en Run Grootgoor fase 1

“Een gedeelte van de herinrichting van het beekdal is al klaar”, vertelt projectmanager Vroomen. “Eind 2019 is de kantelstuw in de Kempense Plassen vispasseerbaar gemaakt. Dit was een mooie eerste stap in dit project. Ook het grootste gedeelte van het traject bij natuurgebied Grootgoor is kort geleden afgerond. Hier slingert de Run weer door het landschap. En is er ruimte in het beekdal gemaakt om tijdelijk 460.000 kuub water op te vangen bij extreme piekbuien.”  www.dommel.nl/rungrootgoor